Thông báo danh sách trực Tết Nguyên đán 2019

1.Tổ trực 1 (Trực ngày 02/02/2019 , nhằm ngày 28 Tết)

 

Stt

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Phương Thắng

Đào Minh Tuyến

Vũ Minh Thư

Phạm Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Hữu Thiện

Trần Thị Kim Thảo

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Huỳnh Văn Út

Nguyễn Minh Phương

Huỳnh Minh Khải

Vũ Minh Quyền

Nguyễn Minh Trúc

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Đặng Thị Thanh Tuyền

Trình Chí Tâm

Trần Thị Mai Hương

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Ngô Thanh Hà

Phạm Triết Bình

Tô Thị Hồng Vân

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Tống Anh Kha

Nguyễn Duy Tân

Vũ Tiến Hiền

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Võ Nguyễn Phi Phượng

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Dương Đình Nguyên Phước

Trần Thị Tuyết Lê   

Nguyễn Thị Tú Phương

Trần Thị Thanh Hoa

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Hồ Văn Dương

Dương Quốc Giang

Đỗ Trường Lâm

Trương Đình Hậu

Đỗ Chí Linh

Nguyễn Toàn Định

Nguyễn Duy Phương

Nguyễn Đăng Quy

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Ng Thanh Hoàng Yến

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thanh Tùng

Hoàng Thị Bích Thủy

Đặng Minh Quốc

Nguyễn Hoàng Sa

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

2. Tổ 2  (trực ngày 03/02/2019, nhằm ngày 29 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Phú Quý

Lê Hoàng Anh

Nguyễn Hữu Thiện

Bùi Thị Phương Nam

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Nguyễn Hữu Phúc

Phan Ngọc Hà

Phạm Trung Dũng

Lê Thị Mai

Hồ Quốc Tuấn

Nguyễn Khánh Phong

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Nguyễn Thị Kim Hà

Đặng Thị Thanh Tuyền

Trình Chí Tâm

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Nguyễn Đồng Tiến

Phạm Triết Bình

Tô Thị Hồng Vân

Trần Thị Thu Thủy

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Duy Tân

Vũ Tiến Hiền

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Nguyễn Hồng Diễm

Võ Nguyễn Phi Phượng

Nguyễn Thảo Tâm

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Nguyễn Tấn Đời

Trần Thị Tuyết Lê

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Nguyễn Văn Riến

Dương Quốc Giang

Nguyễn Đình Phong

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Đăng Quy

Nguyễn Toàn Định

Nguyễn Duy Phương

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Hồ Thành

Cao Trần Minh Phương

Nguyễn Văn Liêm

Lò Ng Huyền Trâm

Nguyễn Chí Duy Tân

Trần Lê Dũng

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

3. Tổ 3 (trực ngày 04/02/2019, nhằm ngày 30 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Thiện

Đào Minh Tuyến

Phạm Ngọc Oanh

Nguyễn Thanh Ngọc Hà

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Cao Thiện Minh

Nguyễn Thị Hoài Nam

Phùng Trung Kiên

Ngô Tú Linh

Nguyễn Hữu Lực

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Đỗ Thanh Phong

Đặng Thị Thanh Tuyền

Trình Chí Tâm

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Trần Văn Điệp

Tống Hoài My

Đào Quyết Định

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Tống Anh Kha

Nguyễn Duy Tân

Hà Thị Thu Oanh

Đội Bàu Bàng

 

6

Lê Minh Quốc Thịnh

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Tuyết Hậu

Đoàn Thị Kim Giang

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Dương Thị Hòa

Hồ Yến Nhi

Trần Thị Ngọc Diễn

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Tống Quốc Thịnh

Dương Quốc Giang

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Đăng Quy

Kiều Xuân Thanh

Nguyễn Duy Phương

Nguyễn Toàn Định

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Phan Quốc Anh

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Liêm

Từ Thị Thanh Loan

Nguyễn Đức Long

Nguyễn Hoàng Sa

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

4. Tổ 4 (trực ngày 05/02/2019, nhằm mùng 1 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Lê Thanh Vũ

Bùi Dương Mẫn

Trần Thị Kim Thảo

Chuông Minh Cường

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Đoàn Đức Minh

Nguyễn Tấn Thành

Phạm Trung Dũng

Lê Thị Bích Hà

Lê Hữu Đức

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Huỳnh Kim Hoa

Nguyễn Thanh Thùy Dung

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Nguyễn Đồng Tiến

Huỳnh Thanh Phương

Nguyễn Thị Thùy Linh

Trần Thị Thu Thủy

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Duy Tân

Hà Thị Thu Oanh

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Trung Hoàng

Lê Thụy Xuân Mai

Nguyễn Hồng Diễm

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

 

7

Nguyễn Hồng Lam

Lưu Nguyễn Cẩm Duyên

Dương Thị Hòa

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Lê Quang Chính

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Toàn Định

Trần Thanh Giang

Nguyễn Đăng Quy

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Ng Thanh Hoàng Yến

Nguyễn Kim Huyền

Võ văn Nghĩa

Lai Ngọc Linh

Đặng Minh Quốc

Trần Lê Dũng

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

5. Tổ 5 - trực ngày 06/02/2019 (nhằm mùng 2 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Phương Thắng

Lê Xuân Anh

Đào Minh Tuyến

Chuông Minh Cường

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Đặng Thiện Châu

Lê Văn Minh

Huỳnh Minh Khải

Vũ Minh Quyền

Nguyễn Khánh Phong

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Nguyễn Thị Kim Hà

Huỳnh Kim Hoa

Trần Thị Mai Hương

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Ngô Thanh Hà

Tống Hoài My

Nguyễn Thị Bích Thảo

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Tống Anh Kha

Nguyễn Duy Tân

Hà Thị Thu Oanh

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Thị Phương Kiều

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Trần Thị Anh Kiều

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Nguyễn Hồng Lam

Trần Thị Thanh Hoa

Nguyễn Quang Hùng

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Hồ Văn Dương

Nguyễn Đình Phong

Nguyễn Đăng Quy

Nguyễn Toàn Định

Trần Thanh Giang

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Nguyễn Ngọc Sáng

Nguyễn Ngọc Diễm

Nguyễn Thanh Tùng

Chu Minh Thế

Nguyễn Chí Duy Tân

Nguyễn Hoàng Sa

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

6. Tổ 6 - trực ngày 07/02/2019 (nhằm mùng 3 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Đỗ Hoàng Minh

Bùi Dương Mẫn

Nguyễn Thanh Ngọc Hà

Lê Xuân Anh

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Tống Yến Nhi

Võ Thị Ngọc Hồng

Phùng Trung Kiên

Trần Cao Quyền

Lê Hữu Đức

Phạm Quốc Tuấn

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Nguyễn Thị Kim Hà

Nguyễn Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Trần Nữ Anh Thư

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Nguyễn Đồng Tiến

Ng Hoàng Thanh Triều

Nguyễn T Kim Hoàng

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Lương Minh Ngọc

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Trung Hoàng

Trương Cẩm Thúy

Đinh Nguyễn Sơn Hùng

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Nguyễn Tấn Đời

Lê Thành Nghĩa

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Nguyễn Văn Riến

Đỗ Chí Linh

Dương Văn Tuấn

Trần Thanh Giang

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Lê Hữu Lộc

Lê Văn Tuấn

Lý Thành Nhân

Đỗ Ngọc Châu

Nguyễn Đức Long

Trần Lê Dũng

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

7. Tổ 7- trực ngày 08/02/2019 (nhằm mùng 4 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Huỳnh Thanh Nhã

Lê Hoàng Anh

Hoàng Văn Hợp

Vũ Minh Thư

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Nguyễn Xuân Huy

Ngô Xuân Nam

Ngô Anh Xuân

Hồ Quốc Tuấn

Nguyễn Minh Trúc

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Đỗ Thanh Phong

Nguyễn Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Ngô Thanh Hà

Huỳnh Thanh Phương

Nguyễn Thị Bích Thảo

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Tống Anh Kha

Lương Minh Ngọc

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Thị Phương Kiều

Trần Thị Tuyết Hậu

Lê Cừu Xuyền

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Dương Đình Nguyên Phước

Đào Thị Nha Trang

Huỳnh Minh Hiếu

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Tống Quốc Thịnh

Kiều Xuân Thanh

Dương Văn Tuấn

Trần Thanh Giang

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Chu Đức Tuấn

Hồ Thị Phương Dung

Vương Vinh Quang

Nguyễn Kim Huyền

Đặng Minh Quốc

Nguyễn Hoàng Sa

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

8. Tổ 8- trực ngày 09/02/2019 (nhằm mùng 5 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Thiện

Ng Ngọc Minh Phương

Dương Đình Thi

Chuông Minh Cường

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Nguyễn Xuân Huy

Ngô Thiên Ấn

Ngô Anh Xuân

Lê Hữu Đức

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Đỗ Thanh Phong

Huỳnh Kim Hoa

Nguyễn Thị Châm

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Nguyễn Đồng Tiến

Ng Hoàng Thanh Triều

Nguyễn T Kim Hoàng

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Lương Minh Ngọc

Vũ Tiến Hiền

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Trung Hoàng

Đoàn Thị Kim Giang

Hổ Đức Kỳ

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Nguyễn Thị Tú Phương

Nguyễn Quốc Bảo

Nguyễn Thị Ân

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Lê Quang Chính

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Duy Quang

Dương Văn Tuấn

Trần Thanh Giang

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Văn Tuấn

Lý Thành Nhân

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Chí Duy Tân

Trần Lê Dũng

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

9. Tổ 9- trực ngày 10/02/2019 (nhằm mùng 6 Tết)

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Huỳnh Thanh Nhã

Vũ Minh Thư

Dương Đình Thi

Nguyễn Thị Thanh Mai

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

2

Đặng Thiện Châu

Nguyễn Thị Luyến

Ngô Anh Xuân

Hồ Quốc Tuấn

Phạm Quốc Tuấn

Chi cục HQ Sóng Thần

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Thị Kim Dung

Nguyễn Thanh Thùy Dung

Nguyễn Quốc Trung

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

4

Ngô Thanh Hà

Nguyễn Thị Thùy Linh

Đào Quyết Định

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

5

Tống Anh Kha

Lương Minh Ngọc

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đội Bàu Bàng

 

6

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Lê Cừu Xuyền

Hổ Đức Kỳ

Cao Việt Tùng

Võ Hồng Thịnh

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

7

Lê Thành Nghĩa

Nguyễn Thị Tú Phương

Phạm Hồng Thủy

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục HQ VSIP

 

8

Nguyễn Văn Riến

Dương Quốc Giang

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Đình Phong

Dương Văn Tuấn

Nguyễn Duy Phương

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục HQ Cảng THBD

 

9

Phan Nhật Nam

Hồ Thị Phương Dung

Nguyễn Thanh Tùng

Đỗ Ngọc Châu

Nguyễn Đức Long

Nguyễn Hoàng Sa

Chi cục HQ NKCN

 

 

 

        

 

LIÊN KẾT WEBSITE