DANH SÁCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

DANH SÁCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC

Ngày trực

STT

Tên CBCC

Chức vụ

Số ĐT

 

 

Chi cục HQ Cảng tổng hợp Bình Dương

 30/12/2018

1

Nguyễn Văn Riến

Phó chi cục trưởng

0919532267

2

Dương Quốc Giang

Công chức

0986526576

3

Trần Việt Cường

Công chức

0915765889

4

Đỗ Trường Lâm

Công chức

0989090496

5

Nguyễn Duy Quang

Công chức

0977662244

6

Nguyễn Toàn Định

Công chức

0907065616

7

Nguyễn Duy Phương

Công chức

0977098006

8

Nguyễn Đăng Quy

Công chức

0937779977

 31/12/2018

1

Hồ Văn Dương

Phó chi cục trưởng

0913860507

2

Kiều Xuân Thanh

Công chức

0933738789

3

Đỗ Trường Lâm

Công chức

0989090496

4

Trần Việt Cường

Công chức

0915765889

5

Trương Đình Hậu

Công chức

0909109047

6

Nguyễn Trọng Dũng

Công chức

0902712288

7

Nguyễn Hữu Nghiệp

Công chức

0997465975

8

Trần Thanh Giang

Công chức

0904783878

01/01/2019

1

Hồ Văn Dương

Phó chi cục trưởng

0913860507

2

Trần Việt Cường

Công chức

0915765889

3

Đỗ Trường Lâm

Công chức

0989090496

4

Trương Đình Hậu

Công chức

0909109047

5

Nguyễn Toàn Định

Công chức

0907065616

6

Trần Thanh Giang

Công chức

0904783878

7

Nguyễn Đăng Quy

Công chức

0937779977

8

Nguyễn Đình Phong

Công chức

0908177178

 

 

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

30/12/2018

1

Nguyễn Phú Quý

Phó Chi cục trưởng

0913950555

2

Đỗ Hoàng Minh

Phó Đội trưởng

0981487879

3

Bùi Thị Phương Nam

Công chức

0937488688

4

Ng Ngọc Minh Phương

Công chức

0902995997

5

Dương Đình Thi

Công chức

0939686989

31/12/2018

1

Lê Thanh Vũ

Phó Chi cục trưởng

0913719075

2

Huỳnh Thanh Nhã

Phó Đội trưởng

0985053379

3

Trần Thị Kim Thảo

Công chức

0918492161

4

Lê Xuân Anh

Công chức

0769962999

5

Phan Công Anh

Công chức

0966950036

01/01/2019

1

Nguyễn Thanh Thiện

Phó Chi cục trưởng

0913868208

2

Nguyễn Phương Thắng

Phó Đội trưởng

0939798866

3

Lê Hoàng Anh

Công chức

0985534843

4

Lê Tú Linh

Công chức

0975699722

5

Nguyễn Hữu Trí

Công chức

0943597979

 

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

30/12/2018

1

Lê Minh Quốc Thịnh

Chi cục trưởng

0975537555

2

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Công chức

0908764779

3

Cao Việt Tùng

Công chức

0977137138

4

Nguyễn Thảo Tâm

Công chức

0396782678

5

Trần Thị Hạnh

Công chức

0916417849

6

Võ Hồng Thịnh

Bảo vệ

0916340787

31/12/2018

1

Ng. Thị Phương Kiều

Phó Chi cục trưởng

0918500439

2

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Công chức

0918219888

3

Võ Nguyễn Phi Phượng

Công chức

0919365353

4

Đinh Ng. Sơn Hùng

Công chức

0903672267

5

Trần Thị Anh Kiều

Công chức

0932001458

6

Trần Thị Hạnh

Công chức

0916417849

7

Lê Cừu Xuyền

Công chức

0942699837

8

Võ Hồng Thịnh

Bảo vệ

0916340787

01/01/2019

1

Nguyễn Trung Hoàng

Phó Chi cục trưởng

0988099109

2

Hồ Đức Kỳ

Công chức

0931397799

2

Cao Việt Tùng

Công chức

0977137138

4

Nguyễn Thảo Tâm

Công chức

0396782678

5

Trần Thị Hạnh

Công chức

0916417849

6

Võ Hồng Thịnh

Bảo vệ

0916340787

 

 

Chi cục HQ VSIP

30/12/2018

1

Nguyễn Thị Tú Phương

Phó Đội Trưởng

0913160061

2

Trần Thị Tuyết Lê

Công chức

0944261176

3

Hồ Yến Nhi   

Công chức

0908675516

4

Nguyễn Quang Hùng

Công chức

0913737574

5

Lưu Ng. Cẩm Duyên

Công chức

0918598317

6

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Công chức

0918945455

7

Huỳnh Minh Hiếu

Công chức

0944418082

8

Trần Văn Anh

Công chức

0915670865

9

Nguyễn Chí Duy Tân

Công chức

0918598317

31/12/2018

1

Dương Đình Nguyên Phước

Phó Chi cục trưởng

0913950555

2

Trần Thị Thanh Hoa

Công chức

0989959850

3

Nguyễn Quốc Bảo

Công chức

0974075785

4

Nguyễn Minh Trí

Công chức

0918748748

5

Lê Thành Nghĩa

Công chức

0913598897

6

Nguyễn Thị Hoàng Nga

Công chức

0937794500

7

Nguyễn Thị Ân

Công chức

0944418082

8

Trần Văn Anh

Công chức

0915670865

9

Nguyễn Chí Duy Tân

Công chức

0918598317

01/01/2019

1

Nguyễn Hồng Lam

Phó Chi cục trưởng

0918278456

2

Nguyễn Thị Tú Phương

Công chức

0913160061

3

Đào Thị Nha Trang

Công chức

0985557675

4

Nguyễn Minh Trí

Công chức

0918748748

5

Lê Thành Nghĩa

Công chức

0913598897

6

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Công chức

0918945455

7

Trần Thị Ngọc Diễn

Công chức

0974538258

8

Trần Văn Anh

Công chức

0915670865

9

Nguyễn Chí Duy Tân

Công chức

0918598317

 

 

Chi cục HQ Ngoài KCN

30/12/2018

1

Chu Đức Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0913807911

2

Lý Thành Nhân

Công chức

0918000450

3

Võ Văn Nghĩa

Công chức

0907979555

4

Nguyễn Thị Hương

Công chức

0907484487

31/12/2018

1

Hồ Thành

Phó Chi cục trưởng

0913949998

2

Ng. Thanh Hoàng Yến

Phó Đội trưởng

0989235468

3

Lò Ng. Huyền Trâm

Công chức

0933035454

4

Lê Văn Tuấn

Công chức

0918907979

5

Vương Vinh Quang

Công chức

0913961898

6

Lý Thành Nhân

Công chức

0918000450

01/01/2019

1

Nguyễn Ngọc Sáng

Phó Đội trưởng

0903160454

2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Đội trưởng

0907212122

3

Nguyễn Văn Liêm

Công chức

0988419567

4

Cao Trần Minh Phương

Công chức

0913444497

 

 

Chi cục HQ Sóng Thần

30/12/2018

1

Đoàn Đức Minh

Phó Chi cục trưởng

0918688598

2

Tống Yến Nhi

Phó Đội trưởng

0988659812

3

Ngô Thiên Ấn

Công chức

0908041207

4

Nguyễn Hữu Lực

Công chức

0916323044

5

Võ Thị Ngọc Hồng

Công chức

0918751117

6

Phạm Trung Dũng

Công chức

0913767080

7

Lê Thị Bích Hà

Công chức

0985954541

8

Nguyễn Quang Hoàng

Bảo vệ

0913123145

31/12/2018

1

Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chi cục trưởng

0913441618

2

Nguyễn Xuân Huy

Phó Đội trưởng

0903930390

3

Ngô Xuân Nam

Công chức

0908180479

4

Nguyễn Minh Phương

Công chức

0916184622

5

Nguyễn Thị Luyến

Công chức

0933046533

6

Huỳnh Minh Khải

Công chức

0918984256

7

Phùng Trung Kiên

Công chức

0888868899

8

Trần Cao Quyền

Công chức

0939060369

9

Lê Hữu Đức

Công chức

0903922646

10

Nguyễn Quang Hoàng

Bảo vệ

0913123145

01/01/2019

1

Cao Thiện Minh

Phó Chi cục trưởng

0913860595

2

Đặng Thiện Châu

Phó Đội trưởng

0978787968

3

Phan Ngọc Hà

Công chức

0908090747

4

Lê Văn Minh

Công chức

0903917379

5

Nguyễn Thị Hoài Nam

Công chức

0987241251

6

Ngô Anh Xuân

Công chức

0989370307

7

Phạm Trung Dũng

Công chức

0913767080

8

Ngô Tú Linh

Công chức

01282548655

9

Vũ Minh Quyền

Công chức

0913734089

10

Hồ Quốc Tuấn

Công chức

0913767080

11

Nguyễn Quang Hoàng

Bảo vệ

0913123145

 

 

Chi cục HQ Việt Hương

30/12/2018

1

Nguyễn Minh Tuấn

Phó chi cục trưởng

0913724595

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Công chức

0909083083

3

Ng. Thanh Thùy Dung

Công chức

0976046685

4

Nguyễn Quốc Trung

Bảo vệ

0934742552

31/12/2018

1

Đỗ Thanh Phong

Chi cục trưởng

0918860252

2

Đặng Thị Thanh Tuyền

Công chức

0913950096

3

Trình Chí Tâm

Công chức

0918125590

4

Nguyễn Quốc Trung

Bảo vệ

0934742552

01/01/2019

1

Nguyễn Thị Kim Hà

Phó chi cục trưởng

0919780119

2

Huỳnh Kim Hoa

Công chức

0902933338

3

Trình Chí Tâm

Công chứ

0918125590

4

Nguyễn Quốc Trung

Bảo vệ

0934742552

30/12/2018

 

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

Đội Mỹ Phước

1

Nguyễn  Đồng Tiến

Phó Chi cục trưởng

0918450171

2

Đào Quyết Định

Công chức

0919242848

3

Nguyễn Thị Thùy Linh

Công chức

0909933960

4

Trần Thị Thu Thủy

Công chức

0396826391

5

Lý Kim Hồng

Công chức

0888839456

31/12/2018

1

Nguyễn  Đồng Tiến

Phó Chi cục trưởng

0918450171

2

Bùi Thị Liên

Công chức

0918075751

3

Lê  Quang Thiệp

Công chức

0916834499

4

Nguyễn Thị Thùy Linh

Công chức

0909933960

5

Tô Thị Hồng Vân

Công chức

0919315089

01/01/2019

1

Ngô Thanh Hà

Phó Chi cục trưởng

0918089088

2

Ng. Hoàng Thanh Triều

Công chức

0907406185

3

Huỳnh Thanh Phương

Công chức

0919251899

4

Phạm Triết Bình

Công chức

0983094098

5

Nguyễn T. Kim Hoàng

Công chức

01236156227

 

 

Đội Bàu Bàng

30/12/2018

1

Tống  Anh Kha

Phó Đội trưởng

0932111666

2

Nguyễn Duy Tân

Công chức

0908435733

3

Hà Thị Thu Oanh

Công chức

0983829265

31/12/2018

1

Nguyễn Chí Thanh

Phó Chi cục trưởng

0989622757

2

Lương Minh Ngọc

Công chức

0934244666

3

Vũ Tiến Hiền

Công chức

0967878989

01/01/2019

1

Tống  Anh Kha

Phó Đội trưởng

0932111666

2

Nguyễn Duy Tân

Công chức

0908435733

3

Vũ Tiến Hiền

Công chức

0967878989

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019

CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU CỤC

 

Ngày trực

STT

Tên CBCC

Chức vụ

Đơn vị

29/12/2018

1

Nguyễn Thị Thu Hồng

Trưởng phòng

P. TCCB-TTr

2

Nguyễn Thị Thu Mai

Phó Trưởng phòng

P. CBL&XLVP

3

Đỗ Quyết Chiến

Phó Trưởng phòng

P. Thuế XNK

4

Đinh Khắc Thiên Vũ

Phó Trưởng phòng

P. GSQL

5

Trần Thị Thu Thủy

Công chức

Văn phòng

6

Pham Hồng Thủy

Công chức

P. CNTT

7

Nguyễn Đông Thành

Phó Đội trưởng

ĐKS

8

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Công chức

P. TV-QT

9

Trần Như Nguyệt

Công chức

KTSTQ

10

Nguyễn Thị Hạnh Hoa

Công chức

P. QLRR

30/12/2018

1

Đặng Xuân Dung

Công chức

Văn phòng

2

Nguyễn Phương Thơ

Công chức

P. CNTT

3

Lê Nguyễn Quang

Công chức

P. TV-QT

4

Nguyễn Hưng Thạnh

Công chức

ĐKS

5

Nguyễn Trương Anh Tú

Công chức

P. CBL&XLVP

6

Dương Hữu Phúc

Công chức

P. GSQL

7

Đỗ Thị Hằng

Công chức

KTSTQ

8

Nguyễn Tuấn Khanh

Công chức

P. QLRR

9

Liễu Thị Ngọc Hương

Công chức

P. Thuế XNK

10

Nguyễn Thị Thanh Tân

Công chức

P. TCCB-TTr

31/12/2018

1

Nguyễn Trọng Khoa

Phó Đội trưởng

ĐKS

2

Phan Trung Dũng

Phó Trưởng phòng

P. TCCB-TTr

3

Nguyễn Phương Thảo

Công chức

Văn phòng

4

Tăng Chí Kiệt

Công chức

P. CNTT

5

Nguyễn Trọng Toàn

Công chức

P. TV-QT

6

Nguyễn Hoàng Anh

Công chức

P. CBL&XLVP

7

Lê Thị Trường Giang

Công chức

P. GSQL

8

Vương Cao Nguyên

Công chức

KTSTQ

9

Phạm Gia Thịnh

Công chức

P. QLRR

10

Trần Thị Bích Trâm

Công chức

P. Thuế XNK

01/01/2019

1

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng phòng

P. CBL&XLVP

2

Trần Thị Phương Quyên

Công chức

Văn phòng

3

Nguyễn Thị Bảo Quý

Công chức

P. TV-QT

4

Lê Tấn Hoạch

Công chức

P. CNTT

5

Bùi Thế Minh

Công chức

ĐKS

6

Phạm Hoàng Vân

Công chức

P. GSQL

7

Phan Nhân Sơn

Công chức

KTSTQ

8

Đào Minh Tuấn

Công chức

P. QLRR

9

Phạm Thị Thanh Nhã

Công chức

P. Thuế XNK

10

Trần Thị Ánh Tuyết

Công chức

P. TCCB-TTr

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE