Tổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018

Thực hiện công văn 7197/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2018 về việc tổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018. Để tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm và phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ bố trí cán bộ công chức tổ chức làm việc thêm giờ các ngày 29,30,31/12/2018 (thứ bảy, chủ nhật, thứ hai).

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo để doanh nghiệp được biết./.

 

LIÊN KẾT WEBSITE