THÔNG BÁO VIỆC NGƯNG SỬ DỤNG KHAI BÁO DỊCH VỤ CÔNG TRÊN WEBSITE HQBD

 

Hiện tại, các dịch vụ công trực tuyến do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cung cấp thông qua website haiquanbinhduong.gov.vn đã được Cục công nghệ thông tin (TCHQ) tích hợp lên hệ thống dịch vụ công của TCHQ. Nên Cục HQBD thông báo rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp biết để chủ động khai báo trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của TCHQ (HQ36a). Cục HQBD sẽ ngưng sử dụng các DVCTT trên website của Cục kể từ ngày 04/9/2018.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo để cộng đồng Doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE