Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau:
Tải file đính kèm

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau:

1. Đơn vị bán thanh lý tài sản: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: số 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 22/8/2018.

3. Địa điểm bán thanh lý tài sản: Phòng Tài vụ Quản trị- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, số 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán thanh lý: (có danh sách đính kèm).

5. Giá khởi điểm của tài sản bán thanh lý chưa bao gồm 10% thuế GTGT: 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

6. Phương thức bán thanh lý tài sản: Bán chỉ định.

7. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian đăng ký mua tài sản: trước 9h ngày 23/8/2018.

- Thời gian công khai giá mua tài sản: 9h30 ngày 23/8/2018.

- Địa điểm: Phòng họp lầu 2- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, số 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2. Tiền đặt trước:

- Số tiền: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 16/8/2018 đến trước 9h ngày 23/8/2018 (trong giờ hành chính).

Số tiền đặt trước sẽ được trả lại trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc buổi đấu giá nếu người mua không mua được tài sản. Trong trường hợp người đăng kí mua tài sản không đến tham gia buổi đấu giá thì số tiền đặt trước sẽ không được hoàn lại.

          Lô tài sản sẽ được bán cho đơn vị, cá nhân trả giá cao nhất trong buổi công khai giá, giá mua phải cao hơn hoặc bằng mức giá khởi điểm chưa bao gồm 10% thuế GTGT là 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

          Đơn vị, cá nhân được chọn mua lô tài sản phải đến ký hợp đồng với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc buổi đấu giá. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không đến, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành bán lô tài sản trên cho đơn vị, cá nhân trả giá cao thứ hai trong buổi công khai giá.

 Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý theo danh mục nêu trên liên lệ tại Phòng Tài vụ Quản trị- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, số 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0247.3822767 hoặc 0975534555 gặp Đ/c Hoàng Minh Tuấn phòng TVQT

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE