Thông báo thành lập Đội nghiệp vụ Hải quan Bàu Bàng thuộc Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước

THÔNG BÁO

          Thực hiện theo Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Công văn số 2599/TCHQ-TCCB ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương.

          Kể từ ngày 15/6/2018, Đội nghiệp vụ Hải quan Bàu Bàng thuộc Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, đồng thời giải thể Đội thủ tục Hải quan XNK Tân Định.

          Trụ sở làm việc của Đội nghiệp vụ Hải quan Bàu Bàng đặt tại địa chỉ: Cụm sản xuất Tân Định, Bến Cát, Bình Dương (vị trí Đội thủ tục hàng hóa XNK Tân Định trước đây).

            Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo đến cộng đồng Doanh nghiệp được biết.

            Trân trọng./.

 

LIÊN KẾT WEBSITE