HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG GIẢI QUYẾT TTHQ CHO DOANH NGHIỆP TRONG CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG GIẢI QUYẾT TTHQ CHO DOANH NGHIỆP TRONG CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

Trong các ngày nghỉ Lễ 30/4 VÀ 01/5 năm 2018, các cơ quan nhà nước sẽ được nghỉ liên tục 02 ngày (từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018).

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan. Nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn được thuận lợi. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tổ chức bố trí đầy đủ CBCC tại các Chi cục vào những ngày nghỉ Lễ nhằm giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo danh sách Lãnh đạo, CBCC trực tại các Chi cục như sau:

1. Chi cục Hải quan Sóng Thần phân công CBCC trực giải quyết thủ tục hải quan như sau:

Trực thứ hai ngày 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chi cục trưởng

0918.971999

Đ/c Lê Văn Minh

Công chức

0903.917379

Đ/c Ngô Xuân Nam

Công chức

0908.180479

Đ/c Phan Ngọc Hà

Công chức

0908.090747

Đ/c Ngô Anh Xuân

Công chức

0989.370307

Đ/c Phùng Trung Kiên

Công chức

08.88868899

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

Công chức

0907.424545

Đ/c Nguyễn Hoàng Th Triều

Công chức

0907.406185

Trực thứ ba ngày  01/5/2018

Đ/c Đoàn Đức Minh

Phó Chi cục trưởng

0918.688598

Đ/c Ngô Xuân Nam

Công chức

0908.180479

Đ/c Lê Quang Thiệp

Công chức

0916.834499

Đ/c Võ Thị Ngọc Hồng

Công chức

0918.751117

Đ/c Phạm Trung Dũng

Công chức

0913.767080

Đ/c Ngô Anh Xuân

Công chức

0989.370307

Đ/c Nguyễn Thị phương Thảo

Công chức

0982.872188

Đ/c Hồ Quốc Tuấn

Công chức

0913.767080

2. Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước phân công lãnh đạo, công chức trực giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp như sau:

2.1 Đội TTHQ Mỹ Phước

Trực thứ hai ngày 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Trần Ngọc Anh

Phó đội trưởng

0169.5916.678

Đ/c Phạm Ngọc Oanh

Công chức

0903.910.519

Đ/c Trần Việt Cường

Công chức

0915.765.889

Đ/c Nguyễn Thị Thủy

Công chức

0908.940.664

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo 

Công chức

0913.939.490

Trực thứ ba ngày 01/5/2018

Đ/c Nguyễn Đống Tiến

Phó Chi cục trưởng

0918.450.171

Đ/c Lê Văn Tuấn 

Công chức

0918.907.979

Đ/c Hoàng Thị Bích Thủy

Công chức

0918.597.686

Đ/c Tô Thị Hồng Vân

Công chức

0919.315.089

2.2 Đội TTHQ Tân Định

Trực thứ hai ngày 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Chí Thanh

Phó Chi cục trưởng

0989.622.757

Đ/c Lương Minh Ngọc

Công chức

0934.244.666

Đ/c Hà Thị Thu Oanh

Công chức

0983.829.265

Trực thứ ba ngày 01/5/2018

Đ/c Tống Anh Kha

Phó đội trưởng

0932.111.666

Đ/c Vũ Tiến Hiền

Công chức

0967.878.989

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Công chức

0983.825.299

3. Chi cục Hải quan Viet Nam – Singapore phân công cán bộ Chi cục trực giải quyết thủ tục Hải quan:

Trực thứ  hai  ngày 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Dương Đình Nguyên Phước

Phó Chi cục trưởng

0913.950.555

Đ/c Dương Thị Hòa

Phó Đội trưởng

0933.010807

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo

Công chức

0947.085.785

Đ/c Vương Vinh Quang

Công chức

0913.961.898

Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Nga

Công chức

0937.794.500

Đ/c Lê Xuân Anh

Công chức

01269.962.999

Trực thứ ba ngày 01/5/2018

Đ/c Nguyễn Tấn Đời

Phó Chi cục trưởng

0913.709.292

Đ/c Trần Thị Tuyết Lê

Công chức

0944.261.176

Đ/c Nguyễn Thị Ân

Công chức

0908.226.515

Đ/c Trần Quang Hùng

Công chức

0913.737.574

Đ/c Lê Xuân Anh

Công chức

01269.962.999

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương phân công CBCC trực cụ thể như sau:

Trực thứ hai ngày 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Hồ Văn Dương

Phó Chi cục trưởng

0913860507

Đ/c Nguyễn Trọng Hiền

Công chức

0965869955

Đ/c Nguyễn Trương Anh Tú

Công chức

0919336636

Đ/c Nguyễn Duy Phương

Công chức

0977098006

Đ/c Nguyễn Toàn Định

Công chức

0907065616

Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp

Công chức

0997465975

Trực thứ ba ngày  01/5/2018

Đ/c Hồ Văn Dương

Phó Chi cục trưởng

0913860507

Đ/c Đỗ Hoàng Minh

Phó Đội trưởng

0997465975

Đ/c Dương Văn Tuấn

Công chức

0902712288

Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp

Công chức

0997465975

Đ/c Phạm Gia Thịnh

Công chức

0903621994

Đ/c Nguyễn Đăng Quy

Công chức

0937779977

5. Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần phân công CBCC trực giải quyết thủ tục hải quan như sau:

Trực thứ hai ngày 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Thanh Thiện                    

Phó Chi cục trưởng

0916.977.989

Đ/c Ngô Thiên Ấn

Công chức

0908.041.207

Đ/c Bùi Dương Mẫn

Công chức

0944.677.877

Đ/c  Nguyễn Hữu Thiện 

Công chức

0915.242.200

Trực thứ ba ngày  01/5/2018

Đ/c Lê Thanh Vũ            

Phó Chi cục trưởng

0913.975.936

Đ/c Vũ Minh Thư

Công chức

0903.779.155

Đ/c Bùi Dương Mẫn

Công chức

0944.677.877

Đ/c  Nguyễn Hữu Thiện 

Công chức

0915.242.200

6. Chi cục Hải quan KCN Việt Hương phân công CBCC trực giải quyết thủ tục hải quan như sau:

Trực ngày thứ hai 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Lê Thành Nghĩa

Phó đội trưởng

091.3598.897

Đ/c Dương Quốc Giang

Công chức

0986.526.576

Đ/c Nguyễn Thanh Thùy Dung

Công chức

0976.046.685

Trực ngày thứ ba 01/5/2018

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn

Phó chi cục trưởng

0913724595

Đ/c Trần Thị Mai Hương

Công chức

0978.066.071

Đ/c Liễu Thị Ngọc Hương

Công chức

0919.251.263

7. Chi cục Hải quan  Thủ Dầu Một phân công lãnh đạo, CBCC trực giải quyết TTHQ cụ thể như sau:

Trực ngày thứ hai 30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Trung Hoàng

Phó Chi cục trưởng

0988.099.199

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng Yến

Phó đội trưởng

0989.235.468

Đ/c Đỗ Thị Ánh Tuyết

Công chức

0918.219.888

Đ/c Trần Thị Anh Kiều

Công chức

0936.757.899

Đ/c Lê Thị Mai

Công chức

0936.757.899

Đ/c Đinh Nguyễn Sơn Hùng

Công chức

0903.672.267

Đ/c Võ Nguyễn Phi Phượng

Công chức

0919.365.353

Trực ngày thứ ba 01/5/2018

Đ/c Nguyễn Thị Phương Kiều

Phó Chi cục trưởng

0918.500.439

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Phó Đội trưởng

0907.212.122

Đ/c Lê Thụy Xuân Mai

Công chức

0989.966.495

Đ/c Trần Thị Hạnh

Công chức

0916.417.849

Đ/c Trương Cẩm Thúy

Công chức

0169.551.2886

Đ/c Hà Mạnh Phú

Công chức

0977.662.244

Đ/c Nguyễn Minh Trí

Công chức

0918.748.748

Đ/c Trần Thị Tuyết Hậu

Công chức

0984.872.873

8. Chi cục Hải quan Ngoài Khu Công nghiệp phân công lãnh đạo, CBCC trực giải quyết TTHQ cụ thể như sau:

Trực ngày thứ hai  30/4/2018

Tên CBCC

Chức vụ

Số điện thoại

Đ/c Hồ Thành

Phó Chi cục trưởng

0913.949.998

Đ/c Nguyễn Văn Liêm

Công chức

0988.419567

Đ/c Nguyễn Thị Bảo Quý

Công chức

0913.100.262

Đ/c Nguyễn Ngọc Diễm

Công chức

0915.749.969

Trực ngày thứ ba 01/5/2018

Đ/c Nguyễn Ngọc Sáng

Phó Đội trưởng

0903.160.454

Đ/c Huỳnh Thanh Phương

Công chức

0919.251.899

Đ/c Huỳnh Minh Khải

Công chức

0918.984256

Đ/c Lý Thành Nhân

Công chức

0918.000.405

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE