THÔNG BÁO: Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến phiên bản mới của Tổng cục Hải quan

         Căn cứ quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016; căn cứ công văn số 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.

        Căn cứ công văn 65/CNTT-CTTĐT về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017 (HQ36a). Hệ thống sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới để cung cấp thêm số lượng dịch vụ công và thuận lợi cho người sử dụng. Cục Hải quan Bình Dương thông tin một số nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến cho người khai như sau:

1.       Thời gian dừng hệ thống để nâng cấp phiên bản mới: từ 18h:00 ngày 31/01/2018 đến 06h:00 ngày 01/02/2018.

2.       Sau khi nâng cấp hệ thống địa chỉ truy cập sử dụng chương trình cho người làm thủ tục không thay đổi: http://pus.customs.gov.vn.

3.       Cách thức, quy trình thực hiện các dịch vụ công không thay đổi, người sử dụng xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại trang chủ chương trình.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo Quý doanh nghiệp biết và rất mong nhận được sự hợp tác, tham gia tích cực của Quý doanh nghiệp và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để ngày càng hoàn thiện hơn.

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE