THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ CƯỠNG CHẾ

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ngọc Thanh Bảo Bình Dương.

- Mã số thuế: 3702274504

- Địa chỉ: số 11A, đường Nguyễn Thái Bình, Tổ 1, Khu 9, Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc: ông Mã Quốc Kiện

- Số tiền thuế còn nợ: 18.398.806 đồng (chưa kể tiền phạt chậm nộp).

 

LIÊN KẾT WEBSITE