Thông báo trường hợp doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công có phát sinh phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã chuyển tiêu thụ nội địa từ ngày 01/9/2016 nhưng không kê khai, nộp thuế cho cơ quan hải quan.
Tải file đính kèm

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

 

Vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 2767/TXNK-CST ngày 26/7/2017 của Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) đề nghị báo cáo các trường hợp doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công có phát sinh phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã chuyển tiêu thụ nội địa từ ngày 01/9/2016 nhưng không kê khai, nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Để có cơ sở báo cáo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo đến các doanh nghiệp:

Trường hợp các doanh nghiệp có thực hiện việc chuyển tiêu thụ nội địa đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% trên tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công nhưng không kê khai nộp thuế (thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT) với cơ quan hải quan, mà đã kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa, thì doanh nghiệp khẩn trương thông báo cho Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu biết (nêu rõ các sắc thuế đã nộp theo từng năm 2016, 2017).

Thời hạn thông báo chậm nhất đến ngày 7/8/2017.

Trân trọng!

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE