Thông báo v/v khai báo hải quan đến hệ thống Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

THÔNG BÁO

V/v khai báo hải quan đến hệ thống Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính về thành lập Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một (trên cơ sở nâng cấp từ Đội Thủ tục Hải quan Khu Liên Hợp – Chi cục HQ KCN Mỹ Phước).

Căn cứ công văn số 20/CNTT-TTQLVH  ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn triển khai hoạt động Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một;

Căn cứ Kế hoạch số 3051/KH-HQBD ngày 26/12/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một hoạt động chính thức vào ngày 15/01/2017.

Để doanh nghiệp biết thông tin, thực hiện khai báo hải quan trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ Đội Thủ tục Hải quan Khu Liên Hợp thành Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một. Nay thông báo đến các doanh nghiệp như sau:

1. Từ 12 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 14/01/2017 (Thứ Bảy), hệ thống tiếp nhận tờ khai tại Đội Thủ tục Hải quan Khu Liên Hợp sẽ tạm dừng để chuyển sang mã hệ thống Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một.

          2. Kể từ thời điểm 0 giờ ngày 15/01/2017 (Chủ Nhật) đề nghị các doanh nghiệp khai báo tờ khai trên hệ thống theo mã hải quan mới của Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một là:

Tên Chi cục

Mã HQ

Tên viết tắt

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

43PC

CCHQTDMOT

          3. Các tờ khai doanh nghiệp khai báo trước ngày 14/01/2017 (khai mã cũ 43K2 - Đội Thủ tục Hải quan Khu Liên Hợp), đề nghị phối hợp hoàn thành thủ tục hải quan các tờ khai này trước thời điểm 12 giờ 14/01/2017.

Trong quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ bà Nguyễn Thanh Hoàng Yến – Phó Đội trưởng (SĐT: 0989235468) hoặc ông Ngô Quang Ngọc – công chức (SĐT: 0985567817).

 Đội Thủ tục Hải quan Khu Liên Hợp thông báo đến các doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện./.

LIÊN KẾT WEBSITE