Về việc nghỉ tết và bố trí CBCC trực giải quyết thủ tục hải quan trong Tết Dương lịch ngày 01 và 02/01/2016

Thực hiện Thông báo số 240/TB-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương, Tết Dương lịch năm 2015 sẽ được nghỉ 01 ngày (01/01/2016, ngày thứ 6). Căn cứ vào tình hình thực tế tại Cục Hải quan Bình Dương đề nghị các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục thực hiện một số vấn đề sau:

Đối với các đơn vị Khối Tham mưu thuộc Cục Hải quan Bình Dương thì nghỉ từ ngày 01/01 đến hết ngày 03/01/2016, công tác bảo vệ tại Cục giao cho Tổ bảo vệ đảm nhiệm.

Đối với các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương v/v bố trí đầy đủ cán bộ công chức cho các khâu nghiệp vụ trực vào những ngày nghỉ, ngày lễ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn được thuận lợi; tránh ách tắc hàng hóa. Đề nghị Thủ trưởng các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương thực hiện quán triệt tới cán bộ công chức giải quyết công việc như ngày bình thường từ ngày 01/01/2016- 02/01/2016, thông báo bằng văn bản và niêm yết công khai cho doanh nghiệp tại quầy thủ tục để doanh nghiệp biết chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp của Lãnh đạo Cục.

Treo Quốc kỳ: Đề nghị các Chi cục phải thưc hiện nghiêm việc treo quốc ngày vào ngày 01/01/2016 và tại cơ quan Cục.

Về chế độ báo cáo: Sau các ngày lễ các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục thực hiện việc báo cáo tình hình, diễn biến trong các ngày nghỉ lễ, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp được bao nhiêu hồ sơ, số tờ khai, số thuế bao nhiêu? Sáng ngày 04/01/2016, đề nghị các Chi cục báo cáo về Văn phòng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương theo quy định.

Đề nghị các Chi cục nghiêm túc thực hiện thông báo này, Văn phòng Cục thông báo trên website Cục Hải quan Bình Dương để các doanh nghiệp trên địa bàn được biết./.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE