Thông báo danh sách trực lễ 02/9/2021

Lịch trực của Lãnh đạo Cục, tổ trực và các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục như sau:

Tổ trực ngày 02/09/2021 (thứ 5)

        - Trực Lãnh đạo: Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng

        - Trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc:

TT

Họ tên

Chức danh/đơn vị

Ghi chú

 

Khối Tham mưu

 

1

Đỗ Quyết Chiến

TP. QLRR (Tổ trưởng)

0983.011.219

 

2

Huỳnh Cao Danh

Phó Trưởng phòng TXNK

0909.700.999

 

3

Nguyễn Văn Tựu

Trưởng phòng CBL&XLVP

 0944.033.544

 

4

Lê Tấn Hoạch

Công chức P.CNTT

0909.837.883

 

5

 Nguyễn Ngọc Một

Phó Chi cục trưởng KTSTQ

 0918.229.989

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng phòng P.TV-QT

0387.979.999

 

7

Lê Phi Vũ

 Công chức Văn phòng

0778.017.051

 

Nguyễn Cao Lễ

Tài xế (trực Đoàn BS)

0909.909.981

 

 Huỳnh Văn Nhiều

Tài xế (Trực tại Cục)

 0907.218.384

 

8

Cao Thiện Minh

Đội trưởng Đội kiểm soát

0913.860.595

 

9

Phạm Hoàng Vân

Công chức P.TCCB-TTr

0913.709.097

 

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

1

Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Thị Tú Phượng

Phan Trung Dũng

Lê Xuân Anh

Nguyễn Ngọc Sáng

Ngô Xuân Nam

Bùi Thị Liên

Bùi Dương Mẫn

Lê Hữu Đức

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0913.868.208

0918.557.202

0909.362.155

0769.962.999

0903.160.454

0908.180.479

0918.075.751

0944.677.877

0903.922.646

 0384.065.730

 

   

 

   

 

Chi cục HQ Sóng Thần

 

Công chức

2

Huỳnh Kim Ngọc

Nguyễn Thị Thu Mai

Dương Thị Hòa

Trần Thị Hạnh

Lê Thụy Xuân Mai

Nguyễn Thị Thanh Tân

Lê Thị Mai

Phùng Trung Kiên

Nguyễn T.Thanh Tuyền

Phạn Thị Quỳnh Mai

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

0913.950424

0933.161781

0933.010807

0916.417849

0903.917379

0797.878939

0936.757899

0888.868 899

0908.402787

0988.980967

0989.090496

 0913.123145

 

     

 

     

 

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

3

Đỗ Thanh Phong

Cao Trần Minh Phương

Đặng Thị Thanh Tuyền

 Nguyễn Thị Kim Dung

 Đặng Xuân Dung

 Trình Chí Tâm

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0918.860.252

0913.444.497

0913.950.096

0909.083.083

0919.698.048

       0918.125.590

 

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

4

Phạm Mạnh Thy

Lê Quang Thiệp

Nguyễn Hữu Lực

Nguyễn Trung Trực

Võ Văn Quân

Lý Trung Hải

Nguyễn Quốc Trung

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0903.703.366

0916.834.499

0916.323.044

0939.396.688

0909.409.899

0909.019.626

0934.742.552

 

Đội Bàu Bàng

 

 

 

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Lê Tú Linh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngô Hồng Thạnh

Phạm Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

0989.622.757

0975.699.722

0977.135.929

0906.511.716

0939.786.080

 

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

6

Lê Minh Quốc Thịnh

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Hồng Diễm

Đào Thị Nha Trang

Đoàn Thị Kim Giang

Nguyễn Tấn Thành

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0975.537.555

0918.500.488

0918.219.888

0903.742.595

0985.557.675

0908.270.377

0907.424.545

 

Chi cục HQ VSIP

 

7

Huỳnh Văn Út

Nguyễn Thị Hồng Lam

Đ/c Trần Khắc Lợi

Nguyễn Thị Tú Phương

Nguyễn Minh Phương

Trần Thị Tuyết Lê

Nguyễn Minh Trí

Hoàng Thị Thanh Loan

Nguyễn Hữu Trí

Phạm Hồng Thủy

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0909.198.989

0918.278.456

0979.303.099

0913.160.061

0916.184.622

0944.261176

0918.748.748

0986.128.838

0373.456.659

0988.334.818

 

Chi cục HQ Cảng THBD

 

8

Huỳnh Anh Tuấn

Trần Việt Cường

Dương Quốc Giang

Trần Thanh Giang

Nguyễn Đình Phong

Nguyễn Đăng Quy

Nguyễn Hữu Thiện

Nguyễn Văn Toán

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

HĐ68

0913785652

0915765889

0986526576

0904783878

0908177178

0937779977

0915242200

0988989277

 

Chi cục HQ NKCN

 

9

Phan Quốc Anh

Hồ Văn Dương

Võ Thị Ngọc Hồng

Nguyễn Kim Huyền

Đỗ Ngọc Châu

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

0908.060.600

0913.860.507

0918.751.117

0909.192.279

0989.101.929

 

                   

           Tổ trực ngày 03/09/2021 (thứ 6)

           -   Trực Lãnh đạo: Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng

           -   Trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc:

 

TT

Họ tên

Chức danh/đơn vị

Ghi chú

 

Khối Tham mưu

 

1

Phan Thị Thanh Tâm

PTP.TCCB-TTr (Tổ Trưởng) 

0907.521.304

 

2

Huỳnh Trịnh Thanh

Trưởng phòng GSQL

0913.720.207

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Phó trưởng phòng CBL&XLVP

0913.724.595

 

4

Trần Thị Thu Thuỷ

Công chức Văn phòng

0918.491.914

 

Nguyễn Cao Lễ

Tài xế (trực Đoàn BS)

0909.909.981

 

 Huỳnh Văn Nhiều

Tài xế (Trực tại Cục)

0907.218.384

 

5

 Trần Ngọc Anh

Phó Chi cục trưởng KTSTQ

0395.916.678

 

6

Hoàng Trọng Nghĩa

Phó trưởng phòng CNTT

0989.101.927

 

7

Bùi Thế Minh

Đội phó Đội kiểm soát

0913.953.559

 

8

Chu Minh Thế

Công chức P.TV-QT

0923.890.099

 

9

Dương Thị Trang

Công chức

0932.344.018

 

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

1

Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Thị Tú Phượng

Phan Trung Dũng

Lê Xuân Anh

Nguyễn Ngọc Sáng

Ngô Xuân Nam

Bùi Thị Liên

Bùi Dương Mẫn

Lê Hữu Đức

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0913.868.208

0918.557.202

0909.362.155

0769.962.999

0903.160.454

0908.180.479

0918.075.751

0944.677.877

0903.922.646

 384.065.730

 

   

 

   

 

Chi cục HQ Sóng Thần

 

Công chức

2

Huỳnh Kim Ngọc

Nguyễn Thị Thu Mai

Dương Thị Hòa

Trần Thị Hạnh

Lê Thụy Xuân Mai

Nguyễn Thị Thanh Tân

Lê Thị Mai

Phùng Trung Kiên

Nguyễn T.Thanh Tuyền

Phạn Thị Quỳnh Mai

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

0913.950424

0933.161781

0933.010807

0916.417849

0903.917379

0797.878939

0936.757899

0888.868 899

0908.402787

0988.980967

0989.090496

 0913.123145

 

     

 

     

 

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

3

Đỗ Thanh Phong

Cao Trần Minh Phương

Đặng Thị Thanh Tuyền

 Nguyễn Thị Kim Dung

Đặng Xuân Dung

Trình Chí Tâm

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0918.860.252

0913.444.497

0913.950.096

0909.083.083

0919.698.048

0918.125.590

 

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

4

Phạm Mạnh Thy

Tống Hoài My

Hà Thị Thu Oanh

Nguyễn Trung Trực

Võ Văn Quân

Lý Trung Hải

Nguyễn Quốc Trung

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0903.703.366

0909.101.373

0983.826.265

0939.396.688

0909.409.899

0909.019.626

0934.742.552

 

Đội Bàu Bàng

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Lê Tú Linh

Nguyễn Ng.Trâm Anh

Ngô Hồng Thạnh

Phạm Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

0989.622.757

0975.699.722

0968.773.306

0906.511.716

0939.786.080

 

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

6

Lê Minh Quốc Thịnh

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Hồng Diễm

Đào Thị Nha Trang

Đoàn Thị Kim Giang

Nguyễn Tấn Thành

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0975.537.555

0918.500.488

0918.219.888

0903.742.595

0985.557.675

0908.270.377

0907.424.545

 

Chi cục HQ VSIP

 

7

Huỳnh Văn Út

Nguyễn Thị Hồng Lam

Đ/c Trần Khắc Lợi

Nguyễn Thị Tú Phương

Nguyễn Minh Phương

Trần Thị Tuyết Lê

Nguyễn Minh Trí

Hoàng Thị Thanh Loan

Nguyễn Hữu Trí

Phạm Hồng Thủy

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0909.198.989

0918.278.456

0979.303.099

0913.160061

0916.184.622

0944.261176

0918.748.748

0986.128.838

0373.456659

0988.334.818

 

Chi cục HQ Cảng THBD

 

8

Huỳnh Anh Tuấn

Trần Việt Cường

Dương Quốc Giang

Trần Thanh Giang

Nguyễn Đình Phong

Nguyễn Đăng Quy

Nguyễn Hữu Thiện

Nguyễn Văn Toán

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

HĐ68

0913785652

0915765889

0986526576

0904783878

0908177178

0937779977

0915242200

0988989277

 

Chi cục HQ NKCN

 

9

Phan Quốc Anh

Hồ Văn Dương

Trần Thị Bích Trâm

Nguyễn Ngọc Diễm

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

0908.060.600

0913.860.507

0909.093.327

0915.749.969

 

             

           Tổ trực ngày 04/09/2021 (thứ 7)

           -   Trực Lãnh đạo: Lê Văn Danh - Phó Cục trưởng

           -   Trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc:

TT

Họ tên

Chức danh/đơn vị

Ghi chú

 

Khối Tham mưu

 

1

Lê Quang Chính

TP. CNTT (Tổ Trưởng)

0903.040.089

 

2

Nguyễn Văn Tựu

Trưởng phòng P.CBL&XLVP

0944.033.544

 

3

Chu Đức Tuấn

Đội kiểm soát

0913.807.911

 

4

 Đoàn Tấn Đức

Phó Chánh Văn phòng

0909.652.266

 

Nguyễn Cao Lễ

Tài xế (trực Đoàn BS)

0909.909.981

 

 Huỳnh Văn Nhiều

Tài xế (Trực tại Cục)

0907.218.384

 

5

Nguyễn Thị Thủy

Công chức P.TV-QT

0915.456.383

 

6

Bùi Thị Phương Nam

Công chức P.QLRR

0937.488.688

 

7

Liễu Thị Ngọc Hương

Công chức P.TXNK

0919.251.263

 

8

Võ Nguyễn Phi Phượng

 Công chức  KTSTQ

0919.365.353

 

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

1

Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Thị Tú Phượng

Phan Trung Dũng

Lê Xuân Anh

Nguyễn Ngọc Sáng

Ngô Xuân Nam

Bùi Thị Liên

Bùi Dương Mẫn

Lê Hữu Đức

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0913.868.208

0918.557.202

0909.362.155

0769.962.999

0903.160.454

0908.180.479

0918.075.751

0944.677.877

0903.922.646

 0384.065.730

 

 

 

   

 

Chi cục HQ Sóng Thần

 

Công chức

2

Huỳnh Kim Ngọc

Nguyễn Thị Thu Mai

Dương Thị Hòa

Trần Thị Hạnh

Lê Thụy Xuân Mai

Nguyễn Thị Thanh Tân

Lê Thị Mai

Phùng Trung Kiên

Nguyễn T.Thanh Tuyền

Phạn Thị Quỳnh Mai

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

0913.950424

0933.161781

0933.010807

0916.417849

0903.917379

0797.878939

0936.757899

0888.868 899

0908.402787

0988.980967

0989.090496

 0913.123145

 

     

 

     

 

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

3

Đỗ Thanh Phong

Cao Trần Minh Phương

Đặng Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Kim Dung

Đặng Xuân Dung

Trình Chí Tâm

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0918.860.252

0913.444.497

0913.950.096

0909.083.083

0919.698.048

0918.125.590

 

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

4

Phạm Mạnh Thy

Lê Quang Thiệp

Nguyễn T Thùy Linh

Nguyễn Trung Trực

Võ Văn Quân

Lý Trung Hải

Nguyễn Quốc Trung

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0903.703.366

0916.834.499

0836.156.227

0939.396.688

0909.409.899

0909.019.626

0934.742.552

 

Đội Bàu Bàng

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Lê Tú Linh

Phạm Gia Thịnh

Ngô Hồng Thạnh

Phạm Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

0989.622.757

0975.699.722

0903.621.994

0906.511.716

0939.786.080

 

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

6

Lê Minh Quốc Thịnh

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Hồng Diễm

Đào Thị Nha Trang

Đoàn Thị Kim Giang

Nguyễn Tấn Thành

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0975.537.555

0918.500.488

0918.219.888

0903.742.595

0985.557.675

0908.270.377

0907.424.545

 

Chi cục HQ VSIP

 

7

Huỳnh Văn Út

Nguyễn Thị Hồng Lam

Đ/c Trần Khắc Lợi

Nguyễn Thị Tú Phương

Nguyễn Minh Phương

Trần Thị Tuyết Lê

Nguyễn Minh Trí

Hoàng Thị Thanh Loan

Nguyễn Hữu Trí

Phạm Hồng Thủy

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0909.198.989

0918.278.456

0979.303.099

0913.160061

0916.184.622

0944.261176

0918.748.748

0986.128.838

0373.456659

0988.334.818

 

Chi cục HQ Cảng THBD

 

8

Huỳnh Anh Tuấn

Trần Việt Cường

Dương Quốc Giang

Trần Thanh Giang

Nguyễn Đình Phong

Nguyễn Đăng Quy

Nguyễn Hữu Thiện

Nguyễn Văn Toán

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

HĐ68

0913785652

0915765889

0986526576

0904783878

0908177178

0937779977

0915242200

0988989277

 

Chi cục HQ NKCN

 

9

Phan Quốc Anh

Hồ Thành

Lê Văn Tuấn

Võ Văn Nghĩa

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

0908.060.600

0913.949.998

0918.907.979

0907.979.555

 

             

           Tổ trực ngày 05/09/2021 (Chủ Nhật)

           -   Trực Lãnh đạo: Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng

           -   Trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc:

 

TT

Họ tên

Chức danh/đơn vị

Ghi chú

 

Khối Tham mưu

 

1

Nguyễn Minh Tuấn

PTP CBL&XL (Tổ Trưởng)

0913.724.595

 

2

Trần Văn Anh

Công chức P.CNTT

0915.670.868

 

3

Nguyễn Thị Hạnh Hoa

Công chức P.TXNK

0392.456.879

 

4

Huỳnh Minh Khải

Công chức P.GSQL

 0918.984.256

 

5

Trần Thị Thanh Hoa

Công chức P.TV-QT

0989.959.850

 

6

Nguyễn Thị Minh Thư

Công chức Văn phòng

0915.656.225

 

Nguyễn Cao Lễ

Tài xế (trực Đoàn BS)

0909.909.981

 

 Huỳnh Văn Nhiều

Tài xế (Trực tại Cục)

0907.218.384

 

7

Huỳnh Hiếu Thuận

Đội kiểm soát

0989.212.175

 

8

 Tô Hồng Vân

Công chức KTSTQ

0919.315.089

 

Chi cục HQ KCN Sóng Thần

 

1

Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Thị Tú Phượng

Phan Trung Dũng

Lê Xuân Anh

Nguyễn Ngọc Sáng

Ngô Xuân Nam

Bùi Thị Liên

Bùi Dương Mẫn

Lê Hữu Đức

Nguyễn Hữu Nghiệp

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0913.868.208

0918.557.202

0909.362.155

0769.962.999

0903.160.454

0908.180.479

0918.075.751

0944.677.877

0903.922.646

 0384.065.730

 

   

 

   

 

Chi cục HQ Sóng Thần

 

Công chức

2

Huỳnh Kim Ngọc

Nguyễn Thị Thu Mai

Dương Thị Hòa

Trần Thị Hạnh

Lê Thụy Xuân Mai

Nguyễn Thị Thanh Tân

Lê Thị Mai

Phùng Trung Kiên

Nguyễn T.Thanh Tuyền

Phạn Thị Quỳnh Mai

Đỗ Trường Lâm

Nguyễn Quang Hoàng

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

0913.950424

0933.161781

0933.010807

0916.417849

0903.917379

0797.878939

0936.757899

0888.868 899

0908.402787

0988.980967

0989.090496

 0913.123145

 

     

 

     

 

Chi cục HQ KCN Việt Hương

 

3

Đỗ Thanh Phong

Cao Trần Minh Phương

Đặng Thị Thanh Tuyền

 Nguyễn Thị Kim Dung

Đặng Xuân Dung

Trình Chí Tâm

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0918.860.252

0913.444.497

0913.950.096

0909.083.083

0919.698.048

0918.125.590

 

Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

 

4

Phạm Mạnh Thy

Tống Hoài My

Hà Thị Thu Oanh

Nguyễn Trung Trực

Võ Văn Quân

Lý Trung Hải

Nguyễn Quốc Trung

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0903.703.366

0909.101.373

0983.826.265

0939.396.688

0909.409.899

0909.019.626

0934.742.552

 

Đội Bàu Bàng

 

5

Nguyễn Chí Thanh

Lê Tú Linh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngô Hồng Thạnh

Phạm Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Bảo vệ

Bảo vệ

0989.622.757

0975.699.722

0977.135.929

0906.511.716

0939.786.080

 

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

 

6

Lê Minh Quốc Thịnh

Nguyễn Hữu Duy Tâm

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Hồng Diễm

Đào Thị Nha Trang

Đoàn Thị Kim Giang

Nguyễn Tấn Thành

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0975.537.555

0918.500.488

0918.219.888

0903.742.595

0985.557.675

0908.270.377

0907.424.545

 

Chi cục HQ VSIP

 

7

Huỳnh Văn Út

Nguyễn Thị Hồng Lam

Đ/c Trần Khắc Lợi

Nguyễn Thị Tú Phương

Nguyễn Minh Phương

Trần Thị Tuyết Lê

Nguyễn Minh Trí

Hoàng Thị Thanh Loan

Nguyễn Hữu Trí

Phạm Hồng Thủy

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Phó Đội trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

0909.198.989

0918.278.456

0979.303.099

0913.160061

0916.184.622

0944.261176

0918.748.748

0986.128.838

0373.456659

0988.334.818

 

Chi cục HQ Cảng THBD

 

8

Huỳnh Anh Tuấn

Trần Việt Cường

Dương Quốc Giang

Trần Thanh Giang

Nguyễn Đình Phong

Nguyễn Đăng Quy

Nguyễn Hữu Thiện

Nguyễn Văn Toán

Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

Công chức

HĐ68

0913785652

0915765889

0986526576

0904783878

0908177178

0937779977

0915242200

0988989277

 

Chi cục HQ NKCN

 

9

Phan Quốc Anh

Hồ Thành

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tuấn Khanh

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

Công chức

Công chức

0908.060.600

0913.949.998

0907.484.487

0907.794.854

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE