Thông báo chủ động tra cứu danh sách container cần soi chiếu để thực hiện

      Thực hiện theo Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020, Cục Quản lý rủi ro đã phối hợp với Cục CNTT và TKHQ hàng ngày đăng tải công khai danh sách container yêu cầu kiêm tra bằng máy soi tại mục Thông báo trên website Tổng cục Hải quan httts://www.customs.gov.vn. Nên các Doanh nghiệp chủ động vào địa chỉ trên để theo dõi, chủ động trong thực hiện thủ tục Hải quan. 

     Trân trọng thông báo./.

 

LIÊN KẾT WEBSITE