Thông báo về việc bảo trì hệ thống VNACCS/VCIS
  • Thực hiện kế hoạch triển khai bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của Tổng cục Hải quan. Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ tạm dừng hoạt động để bảo trì.
    - Thời gian: bắt đầu từ 03h đến 08h ngày 25/4/2021.
    - Trong thời gian bảo trì, hệ thống sẽ tạm dừng hoạt động.
    Rất mong sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp​.
    Trân trọng cảm ơn.
LIÊN KẾT WEBSITE