Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Tải file đính kèm

Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

          Địa điểm: Lầu 6 Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra)

          Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 05 ngày, kể từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 23/4/2021 (bao gồm cả ngày Giỗ tổ Hùng Vương)

          Đầu mối liên hệ: ông Phạm Hồng Quốc - SĐT: 0937 404 525; bà Trần Thị Ánh Tuyết - SĐT: 0914 096 867

 

LIÊN KẾT WEBSITE