Thông báo V/v tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên cổng dịch vụ công quốc gia
Tải file đính kèm

Tổng cục Hải quan đã có 72 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo tới cộng đồng Doanh nghiệp biết và chủ động khai thác thực hiện. (Đính kèm danh sách 72 DVCTT đã tích hợp)

Trân trọng./.

LIÊN KẾT WEBSITE