Cảnh báo việc giả mạo văn bản của cơ quan quản lý nhà nước

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận được thông tin về việc văn bản có tên gọi “công văn số 10185/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện C/O” có dấu hiệu giả mạo văn bản của cơ quan quản lý nhà nước.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xin thông báo cho Các Doanh nghiệp được biết để tránh áp dụng sai các quy định có liên quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE