Thông báo danh sách tập thể, cá nhân thuộc Cục HQBD dự kiến được xét khen thưởng năm 2019
Tải file đính kèm

    Thực hiện công văn số 14930/BTC-TĐKT ngày 9/12/2019 của Bộ Tài Chính Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019,  Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương công khai danh sách bình xét, lấy ý kiến dư luận đối với các trường hợp dự kiến sẽ đề nghị xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân  tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương như sau:

 

LIÊN KẾT WEBSITE