Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp

 

          Ngày 02/10/2019, Cục CNTT & Thống kê hải quan - Tổng cục Hải quan có công văn số 989/CNTT-PTUD về việc thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo đến Quý cộng đồng doanh nghiệp như sau:

Cục CNTT & Thống kê hải quan đã bổ sung địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung mới http://tntt.customs.gov.vn/KDTService/Service.asmx bên cạnh địa chỉ cũ http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx cho các hệ thống Thông quan điện tử tập trung (eCustoms5), hệ thống Quản lý Hải quan tự động (VASSCM), hệ thống Gia công sản xuất xuất khẩu.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị chuyển đổi, trước mắt Cục CNTT & Thống kê hải quan vẫn duy trì hoạt động song song 02 địa chỉ tiếp nhận khai báo trên. Dự kiến đến tháng 12/2019, sau khi cộng đồng doanh nghiệp đã chuyển đổi sang địa chỉ mới và hệ thống hoạt động ổn định, Cục CNTT & Thống kê hải quan sẽ dừng địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp về Cục CNTT & Thống kê hải quan qua số điệt thoại (0439440833 - 8698) để được hỗ trợ.

            Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo để Quý doanh nghiệp được biết./.

 

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE