Thông báo về việc triển khai cổng thông tin điện tử

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp

 

Ngày 09/10/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 6418/TCHQ-CNTT về việc triển khai cổng thông tin điện tử.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo đến Quý cộng đồng doanh nghiệp như sau:

Từ ngày 10/10/2019, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai các cổng thông tin điện tử (TTĐT) thành phần của Hệ thống cổng TTĐT tập trung của Tổng cục Hải quan, cụ thể:

Triên khai phiên bản mới của cổng TTĐT Tổng cục Hải quan tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn. Trong khi triển khai phiên bản mới, phiên bản cũ tại địa chỉ www.customs.gov.vn vẫn tiếp tục được duy trì. Trường họp dừng hoạt động phiên bản cũ để chuyển hoàn toàn sang phiên bản mới, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau.

            Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo để Quý doanh nghiệp được biết./.

 

LIÊN KẾT WEBSITE