Thông báo tổ chức đấu giá tài sản
Tải file đính kèm

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, địa chỉ số: 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản dưới đây như sau:

-        Tên tài sản: Hàng hóa tồn đọng kho ngoại quan (Theo danh sách đính kèm).

-        Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.594.860.000 đồng (Năm tỷ năm trăm chín mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn);

-        Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản;

-        Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

-        Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên.

-       Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương - 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; (ĐT liên hệ số: 0274.3820119 - Phan Nguyễn Lan Chi).

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được cơ quan Hải quan lựa chọn).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bản đấu giả bao gồm:

-         Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

-         Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

-         Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản bán đấu giá;

-         Phương án khả thi, hiệu quả;

-         Bảng mô tả uy tín, kinh nghiệm, thời gian hoạt động;

-         Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù họp;

-         Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố trên trang thông tin điện tử: https://stp.binhduong.gov.vn;

-         Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấ giá, Thẻ đấu giá viên);

-         Các cam kết khác (nếu có).

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17h00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng, và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ liên hệ với Tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị được biết

LIÊN KẾT WEBSITE