Triển khai thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
Tải file đính kèm

 

          Thực hiện công văn số 4788/TCHQ-VP ngày 25/7/2019 về việc đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia đánh giá như sau:

1. Doanh nghiệp tham gia đánh giá cho các thủ tục hải quan được doanh nghiệp thực hiện tại cấp Cục cũng như cấp Chi cục từ 01/01/2019 đến 31/7/2019.

2. Về hình thức đánh giá: Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

Thứ nhất: Đánh giá trên bản mềm được nhận từ email do Chi cục gửi hoặc tải trên trang Web Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và thực hiện trả lời qua email, địa chỉ hòm thư điện tử bancchdh@customs.gov.vn

Thứ hai: Đánh giá trực tiếp tại địa điểm làm thủ tục: Doanh nghiệp nhận phiếu đánh giá trực tiếp tại các địa điểm làm thủ tục hải quan. Sau khi đánh giá gửi lại cho cán bộ tiếp nhận tại Chi cục hoặc gửi qua đường bưu điện (địa chỉ xem phụ lục).

3. Thời gian gửi thông báo và Phiếu đánh giá đến doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 05/8/2019. Thời gian tiếp nhận trả lời đánh giá từ 12/8/2019 đến 31/8/2019.

Do đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hiện đại hóa thủ tục hải quan, giúp doanh nghiệp có thể giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện TTHC lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương rất mong các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia đánh giá.

Trân trọng!

 

LIÊN KẾT WEBSITE