Tìm kiếm:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công

1. Cần đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp để bắt đầu sử dụng.

2. Chọn loại dịch vụ công muốn tìm kiếm tại danh sách "Loại dịch vụ công".

3. Các dịch vụ công được tìm thấy sẽ hiển thị ở bảng bên trái.

4. Di chuột vào một dịch vụ công bất kỳ để xem nội dung dịch vụ.

5. Nhấn chuột vào tên dịch vụ để bắt đầu quy trình thực hiện tạo hồ sơ.