DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT
Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
16/06/2021
Thực hiện chiến lược hiện đại hóa hệ thống Hải quan đã được Thủ tướng Chỉnh phủ và chủ trương di dời trụ sở làm việc của các cơ quan ngành dọc trực thuộc trung ương vào khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung Tỉnh. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đang khẩn trương tiến hành các thực hiện công tác để hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu về hội nhập và phát triển đất nước, từng bước tiến tới Hải quan hiện đại.
Địa điểm Kiểm tra hàng hoá tập trung tại ICD Tân Cảng – Sóng Thần
04/12/2017
Xuyên suốt nhiều năm qua, thực hiện chủ trương cải cách hiện đại hóa của Bộ, ngành và của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần và Chi cục Hải quan Sóng Thần đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa hải quan theo kế hoạch đề ra, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực: hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước so với dự toán Cục giao hàng năm.
Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung Quốc lộ 13
04/12/2017
Tại thời điểm báo báo đã tổng hợp hồ sơ liên quan đến dự án trình Tổng cục Hải quan phê duyệt quyết toán theo quy định.
Trụ sở Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước
02/12/2017
Hiện nay, trụ sở Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước được mượn của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH Becamex IDC, sử dụng khoảng 17 năm và đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị.
LIÊN KẾT WEBSITE