DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT
Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung Quốc lộ 13
04/12/2017
Tại thời điểm báo báo đã tổng hợp hồ sơ liên quan đến dự án trình Tổng cục Hải quan phê duyệt quyết toán theo quy định.
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE