DANH SÁCH DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần
01/12/2017
Trong những năm qua, kinh tế Bình Dương tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những tỉnh, thành có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất nước. Trong thành công đó, có đóng góp quan trọng của các khu, cụm công nghiệp là đòn bẩy đưa công nghiệp Bình Dương phát triển.
LIÊN KẾT WEBSITE