DANH SÁCH DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
01/12/2017
Thực hiện chiến lược hiện đại hóa hệ thống Hải quan đã được Thủ tướng Chỉnh phủ và chủ trương di dời trụ sở làm việc của các cơ quan ngành dọc trực thuộc trung ương vào khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung Tỉnh. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đang khẩn trương tiến hành các thực hiện công tác để hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu về hội nhập và phát triển đất nước, từng bước tiến tới Hải quan hiện đại.
Trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần
01/12/2017
Trong những năm qua, kinh tế Bình Dương tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những tỉnh, thành có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất nước. Trong thành công đó, có đóng góp quan trọng của các khu, cụm công nghiệp là đòn bẩy đưa công nghiệp Bình Dương phát triển.
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE