VĂN BẢN
THÔNG TIN
Loại Mua vào Giao dịch Bán ra
(Từ ngày 13/07/2020 Đến ngày 19/07/2020 )

 

LỊCH LÀM VIỆC

của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Tuần thứ 27 (từ 06/07/2020 đến 11/07/2020)

 

 
 

 

 

 

Thứ Hai (06/07/2020):

 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT trực ban (cả tuần).
 2. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: theo Quyết định số 299/QĐ – HQBD ngày 23/04/2020.
 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự Tập huấn kiến thức về công tác kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Hội trường lầu 7.
 • Thành phần: Theo Tờ trình số 86/TTr-GSQL ngày 8/6/2020.
 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT họp với đơn vị liên quan về việc quyết toán công trình ICD.
 • Thời gian: 08 giờ 30 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 2.
 • Thành phần: Đ/c Bình, Đ/c Minh, Đ/c Toàn (P.TV-QT).

Thứ Ba (07/07/2020):

 1. Ban Lãnh đạo Cục dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương.
 • Thành phần: Trưởng P.GSQL, P. Thuế XNK.
 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT làm việc với Công ty Lộc Tiến.
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 2.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P.GSQL.
 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT làm việc với Công ty RT.
 • Thời gian: 15 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 2.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P.GSQL.
 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT dự Sơ kết công tác giá.
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P. TXNK, Tổ chuyên gia trị giá, P. TCCB-TTr, Lãnh đạo các Chi cục và cán bộ làm công tác giá.

Thứ (08/07/2020):

 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT trực tiếp dân.
 2. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT, Đ/c Lê Văn Danh – PCT họp góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38, 39/TT - BTC sửa đổi, bổ sung.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6 (họp trực tuyến).
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P.GSQL, P. Thuế XNK, P.QLRR, P. CBL&XLVP, ĐKS, Chi cục KTSTQ, các Chi cục.
 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng dự Liên hoan chúc mừng thành công ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • Thời gian: 11 giờ 30 phút.
 • Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

Thứ Năm (09/07/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự Hội nghị tập huấn, đối thoại với Doanh nghiệp Hàn Quốc.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Hội trường lầu 7.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, P. TXNK, P.GSQL, P.QLRR, P.CNTT, P. CBL&XLVP, Chi cục KTSTQ, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc (Tờ trình 63/TTr-VP ngày 26/06/2020).

Thứ Sáu (10/07/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng dùng cơm thân mật chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng.
 • Thời gian: 11 giờ 30 phút.
 • Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Dầu Tiếng.
 • Thành phần: Đ/c Trần Văn Điệp Mỹ Phước.

Thứ Bảy (11/07/2020):

 1. Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho CBCC Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Hội trường lầu 7.
 • Thành phần: Theo tờ trình số 62/TTr – VP ngày 26/06/2020./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/vị (để biết và t/h);

- LĐ Cục;

- Lưu: VT, VP.

TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quế Thanh

 

 

STT Đơn vị Mã số tài khoản Kho bạc
1 Chi cục Hải quan Sóng Thần 7111-2995144 KBNN Dĩ An
2 Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần 7111-2995145 KBNN Dĩ An
3 Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước 7111-2995149 KBNN Bến Cát
4 Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN 7111-2995150 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
5 Chi cục Hải quan KCN Việt Nam -Singapore 7111-2995147 KBNN Thuận An
6 Chi cục Hải quan CK Cảng Tổng Hợp Bình Dương 7111-2995490 KBNN tỉnh Bình Dương
7 Chi cục Kiểm tra sau thông quan 7111-2995151 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
8 Chi cục Hải quan KCN Việt Hương 7111-2995148 KBNN Thuận An
 • Công ty có một số nguyên phụ liệu sản xuất xuất khẩu tồn kho, Công ty muốn bán bằng hình thức xuất khẩu ra nước ngoài thì có phải chuyển mục đích sử dụng, nộp thuế không?

 • Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định, trường hợp này Công ty có được mở tờ khai theo loại hình nhập khẩu tại chỗ được không?

 • Công ty có vướng mắc: Mẫu 06 nộp thuế phế liệu, phế phẩm, doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng, phía Hải quan yêu cầu nộp thuế vào ngày tiếp nhận mẫu 06, một số Ngân hàng không chấp nhận số tiếp nhận mẫu 06 Hải quan cấp (do không phải là số tờ khai), do đó cty thường làm các thủ tục ứng tiền nộp không kịp, hay bị trễ hạn và bị phạt chậm nộp. Vì vậy cty muốn cho phép nộp tiền trong thời hạn 2-3 ngày có được không?

 • Công ty muốn hỏi hàng XK đi Mỹ, nhãn mác sản phẩm thì có thể đóng trên sản phẩm hay dán vào bao bì sản phẩm? công ty muốn được hướng dẫn thêm về việc gắn mã nước xuất khẩu

 • Bên công ty có lô hàng NK nguyên liệu từ Malaysia. Thông tin trên Bill và C/O thể hiện tên tàu xuất phát từ Malaysia và tàu chuyển tiếp. Nhưng khi về đến Việt Nam thì tàu chuyển tiếp bị thay đổi sang tàu khác. Như vậy thì C/O đó có được xem là hợp lệ hay không? (Bên hãng tàu Malaysia có gửi thông báo về việc thay đổi tên tàu).

 • Công ty mới đi vào hoạt động, chưa ổn định, do đó một mã hàng của Công ty sẽ phát sinh nhiều định mức do công ty lên định mức theo từng nhóm đơn hàng, vậy công ty có thực hiện điều chỉnh định mức được không?

 • Công ty mở tờ khai xuất khẩu, do sơ sót công ty đã khai nhầm đơn giá xuất khẩu, vậy công ty có được khai bổ sung không?

 • Kết quả kiểm tra sau thông quan (do Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện), lượng nguyên phụ liệu thực tế tại kho công ty cao hơn số lượng theo dõi của Hải quan, công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT và tiền phạt, làm thế nào để theo dõi tiếp các nguyên phụ liệu trên?

 • 1. Phí CIC có phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu hay không? 2. Tờ khai nhập 2018 nhưng nhập kho năm 2019 thì có phải đưa vào BCQT năm 2018 hay không? 3. Mã NPL giữa tờ khai hải quan và quản trị nhập kho có phải bắt buộc phải đồng nhất không? Hay chỉ cần có bản quy đổi mã. Vì mã NPL của kho quá nhiều nên gây khó khăn cho DN trong quá trình khai báo và theo dõi.

 • 1. Cột 7 mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC: Việc đưa tờ khai chuyển tiếp NPL của hợp đồng gia công vào cột 7 có bị trùng lắp số liệu không? 2. Trong quá trình gia công, sản xuất phần rác thải từ NPL có đươc trừ vào định mức hay không?

Doanh nghiệp có câu hỏi cần trả lời

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

LIÊN KẾT WEBSITE