VĂN BẢN
THÔNG TIN
Loại Mua vào Giao dịch Bán ra
AUD 15690.03 15784.74 16053.18
CAD 17301.77 17458.9 17755.81
CHF 23212.58 23376.21 23773.75
DKK 0 3401.59 3508.22
EUR 25592.86 25669.87 26440.84
GBP 30675.32 30891.56 31166.57
HKD 2932.94 2953.62 2997.85
INR 0 325.87 338.66
JPY 206.77 208.86 214.98
KRW 18.32 19.28 20.82
KWD 0 76198.95 79188.88
MYR 0 5562.04 5634.05
NOK 0 2530.62 2609.95
RUB 0 368.05 410.12
SAR 0 6164.51 6406.4
SEK 0 2442.83 2504.33
SGD 16883.09 17002.1 17187.81
THB 752.01 752.01 783.38
USD 23115 23115 23235
(Từ ngày 16/12/2019 Đến ngày 22/12/2019 )

LỊCH LÀM VIỆC

của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Tuần thứ 50 (từ 09/12/2019 đến 13/12/2019).

 

Thứ Hai (09/12/2019):

 1. Đ/c Dương Hồng Hạnh – PCT trực Ban (cả tuần).
 2. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng dự khai mạc Kỳ họp thứ 12 thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Trang phục dự họp: Nam mặc bộ quần áo sơ-mi dài tay, thắt caravat).

 • Thời gian: 8 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.
 1. Chi bộ Chi cục KTSTQ họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2019.  
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Phòng họp lầu 2.
 •  Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Chi cục KTSTQ.
 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT dự Lễ Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (153/TM-UBND).  
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ Ba (10/12/2019):

 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng họp với Công ty Logistic về thủ tục Hải quan.
 • Thời gian: 8 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: Lãnh đạo Phòng GSQL, Phòng CNTT.
 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự Kỳ họp thứ 12 thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 • Thời gian: 8 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.
 1. Chi bộ 1 Khối Văn Phòng họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2019.  
 • Thời gian: 08 giờ 30 phút.
 •  Địa điểm: Phòng họp lầu 2.
 • Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Khối Văn Phòng.
 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một.  
 • Thời gian: 17 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một.
 • Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một.

Thứ (11/12/2019):

 1. Đ/c Dương Hồng Hạnh – PCT trực tiếp dân.
 2. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự Kỳ họp thứ 12 thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 • Thời gian: 8 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.
 1. Đ/c Dương Hồng Hạnh – PCT dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Chi cục Hải quan Cảng Tổng Hợp.  
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp Chi cục Hải quan Cảng Tổng Hợp.
 • Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi cục Hải quan Cảng Tổng Hợp.

Thứ Năm (12/12/2019):

 1. Đ/c Dương Hồng Hạnh – PCT dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ 2.  
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Phòng họp lầu 2.
 •  Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2.
 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Chi cục Hải quan Ngoài Khu Công Nghiệp.  
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Phòng họp Chi cục Hải quan Ngoài Khu Công Nghiệp.
 • Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi cục Hải quan Ngoài Khu Công Nghiệp.
 1. Đ/c Dương Hồng Hạnh – PCT dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần.  
 • Thời gian: 16 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Phòng họp Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần.

Thứ Sáu (13/12/2019):

 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng chủ trì họp giao ban rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác trong tuần.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6 (riêng các Chi cục họp giao ban trực tuyến).
 • Thành phần: BLĐ Cục, Trưởng các phòng ban tham mưu, ĐKS, Chi cục KTSTQ.
 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang- PCT dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ chi cục HQ Mỹ Phước.  
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Chi cục Hải quan Mỹ Phước./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/vị (để biết và t/h);

- LĐ Cục;

- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Việt Dũng

 

 

STT Đơn vị Mã số tài khoản Kho bạc
1 Chi cục Hải quan Sóng Thần 7111-2995144 KBNN Dĩ An
2 Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần 7111-2995145 KBNN Dĩ An
3 Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước 7111-2995149 KBNN Bến Cát
4 Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN 7111-2995150 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
5 Chi cục Hải quan KCN Việt Nam -Singapore 7111-2995147 KBNN Thuận An
6 Chi cục Hải quan CK Cảng Tổng Hợp Bình Dương 7111-2995490 KBNN tỉnh Bình Dương
7 Chi cục Kiểm tra sau thông quan 7111-2995151 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
8 Chi cục Hải quan KCN Việt Hương 7111-2995148 KBNN Thuận An
 • Em xin hỏi thủ tục nhập khẩu nguyên Camera quan sát, các giấy tờ cần thiết, thủ tục để cấp giấy tờ đó và những vấn đề sau khi nhập khẩu cần phải thực hiện để bán ra thị trường Em xin cảm ơn

 • Thời gian qua Cơ quan Hải quan triển khai việc sử dụng CO điện tử để giải quyết ưu đãi thuế cho các lô hàng nhập khẩu từ Asean có C/O mẫu D. Tuy nhiên hiện doanh nghiệp đang gặp phải vướng mắc như sau: C/O điện tử bị thiếu dòng so với hàng hoá khai trên tờ khai. Doanh nghiệp thì không thể kiểm tra trước được C/O điện tử được Cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu truyền có đầy đủ các tiêu chí chưa. DN kiến nghị: (1) Khi CO điện tử bị lỗi thì chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng CO giấy để khai, (2) Hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm để có thể truy cập xem trước C/O điện tử.

 • Em tên Cừ xin hỏi. Trong giấy phép đầu tư Công ty em chỉ ghi mục tiêu dự án là: sản xuất chất phụ gia bê tông dịch vụ tư vấn quản lí, ... Nhưng bên em nhập với 2 loại hình, A12 và A41, A41 là bán trực tiếp cho khách hàng. Nhưng Hải quan đầu tư nói bên em không được phép nhập A41 như vậy có đúng không. Xin cám ơn

 • Xin chào Qúy cơ quan. Công ty tôi gia công hàng ống thép cho công ty nước ngoài. Trước đây công ty tôi đóng gói mỗi bó hàng lớn (1 bó lớn gồm vài bó nhỏ) cho mỗi tem dán, nay chúng tôi muốn đóng gói thêm tem dán cho mỗi bó nhỏ được không. VD: Bó 50 cây, trong đó có 2 bó nhỏ, mỗi bó 25 cây, giờ có thẻ có 3 tem dán (tem dán 50 cây, 2 tem dán 25 cây) cho bó này được không?.có ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra hàng hóa của quý cơ quan không?. Kính mong quý cơ quan hải quan tư vấn giúp, xin chân thành cảm ơn!

 • Doanh nghiệp mở tờ khai tạm nhập tái xuất hàng về sửa chữa, sau đó do không sửa được nên chuyển tiêu thụ nội địa. Khi cơ quan Hải quan tính thuế tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa A42 là tính theo nguyên liệu (trong khi thực tế là sản phẩm) nên có sự chênh lệch thuế, vậy có giấy tờ gì để chứng minh cho kế toán công ty?

 • Công ty tôi dự định mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất, mặt hàng Bông rơi chải kỹ để làm nguyên liệu sản xuất sợi trên máy OE. Công ty bên bán khai báo trên tờ khai xuất khẩu tại chổ loại hình B11, tên hàng khai báo là Phế liệu bông, mã số HS 52029900. Căn cứ vào các văn bản như: Công văn số 72/HQQNg-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/01/2018 về nhập khẩu bông rơi chải thô, chải kỹ từ DNCX, Công văn trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi số 517/GSQL-GQ2 ngày 27/02/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa DNCX; công văn 1168/BCT-CNN ngày 20/02/2012 và công văn 2947/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2012. Chúng tôi muốn khai tên hàng là Bông rơi chải kỹ, mã HS 52030000, khác với tên hàng trên tờ khai xuất khẩu tại chổ của công ty chế xuất bán ra vì chúng tôi loại bông qua sơ chế ban đầu này để làm nguyên liệu để sản xuất sợi trên máy OE và theo Công văn 1168/BCT-CNN ngày 20/02/2012 thì Bông rơi chải kỹ là bông được thu gom từ bông rơi ra trong quá trình sản xuất (chải) sợi theo công nghệ nồi cọc, tuy xơ ngắn nhưng chất lượng tốt, sử dụng thích hợp làm nguyên liệu sản xuất sợi trên máy OE. Lý do trên tờ khai xuất khẩu tai chổ, bên Bán không được bán bông rơi chải thô, chải kỹ rơi ra trong quá trình sản xuất sợi nên khai tên hàng là phế liệu mã 52029900 vì đây là thứ phẩm sau quá trình chải kỹ, bên Bán không sử dụng nữa mà bán lại cho công ty chúng tôi làm nguyên liệu sản xuất nên bên Bán phải khai phế liệu để phục vụ quyết toán nguồn nguyên liệu của các tờ khai nhập khẩu đầu vào. Vậy phế liệu theo định mức hao hụt của doanh nghiệp chế xuất trong trường hợp này là bông rơi ra từ quá trình chải kỹ, công ty chúng tôi có được xem là nguyên liệu đầu vào và khai mã là nguyên liệu Bông như trên hay không? Kính mong sự hồi đáp của Quý Cục để công ty sớm có hướng kinh doanh. Trân trọng kính chào.

 • trường hợp tên hàng khai báo có thêm vài từ so với công bố sản phẩm được phép nhập khẩu từ Bộ Y Tế như vậy có được giải quyết thủ tục hải quan không?

 • đề nghị khi làm thủ tục hải quan không cung cấp chứng từ công bố sản phẩm được không?

 • Doanh nghiệp tôi hoạt động theo loại hình SXXK vốn đầu tư 100% nước ngoài, NLVT nhập khẩu loại hình E31 và sản phẩm được xuất loại hình E62. Nếu trong quá trình sản xuất, đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu loại hình E31. Doanh nghiệp có được mang đi thuê gia công lại một phần công đoạn sau đó nhận về và tiếp tục sản xuất sản phẩm xuất khẩu không ạ. Và đối với NLVT nhập khẩu loại hình E31 mang thuê gia công lại một phần công đoạn có được miễn thuế nhập khẩu không ạ. Và nếu trường hợp không được thì phải thực hiện như thế nào ạ.

 • Theo Thông tư 39/2018/TT-BTC thì tờ khai hải quan luồng vàng, luồng đỏ có cần phải nộp hồ sơ giấy hay không?

Doanh nghiệp có câu hỏi cần trả lời

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

LIÊN KẾT WEBSITE