VĂN BẢN
THÔNG TIN
Loại Mua vào Giao dịch Bán ra
(Từ ngày 26/10/2020 Đến ngày 01/11/2020 )

LỊCH LÀM VIỆC

của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Tuần thứ 43 (từ 26/10/2020 đến 30/10/2020)

 

Thứ Hai (26/10/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT trực ban (cả tuần).
 2. Đ/c Lê Văn Danh – PCT đi học cả tuần theo Quyết định số 732/QĐ – HQBD.

Thứ Ba (27/10/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng, Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả HN lần thứ 13 BCH TW Đảng khóa XII và kết quả ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (28-CV/TU).
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Hội trường B Tỉnh ủy.
 1. Ban lãnh đạo Cục trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo cho Đ/c Bùi Thế Minh.
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P.TCCB, CBCC Đội kiểm soát.

Thứ (28/10/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT trực tiếp dân.
 2. Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT làm việc với Chi hội thương gia Đài Loan.
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: tại Văn phòng Chi Hội.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng, P.GSQL.
 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến).
 • Thời gian: 13 giờ 30 phút.
 • Địa điểm: Tại Phòng họp A – UBND Tỉnh.

Thứ Năm (29/10/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng, Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT họp trực tuyến rà soát TK XNK Tại chỗ. 
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P.GSQL, P. TXNK, P.CBL&XLVP, Lãnh đạo các Chi cục.
 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT dự Hội nghị tập huấn về công tác quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ (6815/TCHQ –VP).
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Khách sạn Caravelle, số 19-23, Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P. QLRR, và công chức (thông báo sau).

Thứ Sáu (30/10/2020):

 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng chủ trì họp giao ban tháng 10/2020.
 •  Thời gian: 8 giờ 00 phút
 •   Địa điểm: Phòng họp lầu 6
 •   Thành phần: Ban Lãnh đạo Cục, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.
 1. Ban Lãnh đạo Cục họp BCH Đảng ủy thường kỳ (mở rộng).
 • Thời gian: 10 giờ 30 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: BCH Đảng ủy, Đ/c Ngọc (BT Chi bộ VSIP), Đ/c Hạnh (BT Chi bộ 2).
 1. Đ/c Lê Văn Danh – PCT dự Hội nghị tập huấn về công tác quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ (6815/TCHQ –VP).
 •  Thời gian: 08 giờ 00 phút.
 •  Địa điểm: Khách sạn Caravelle, số 19-23, Công Trường Lam Sơn, P.    Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 •  Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P. QLRR, và công chức (thông báo sau).
 1. Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng họp xử lý vụ việc của Công ty TNHH MTV Ichikin Saigon Studio.
 • Thời gian: 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 • Thành phần: Đại diện Lãnh đạo ĐKS, P.CBL&XLVP, VKSND, Công An Tỉnh (PC03).
 1. Ban Lãnh đạo Cục dự Lễ trao quyết định nghỉ hưu và tiệc chia tay đối với Đ/c Tô Văn Khỏe – Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan.
 • Thời gian: 15 giờ 30 phút.
 •   Địa điểm: Phòng họp lầu 6.
 •   Thành phần: Theo tờ trình số 140/TTr-TCCB-TTr ngày 23/10/2020./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/vị (để biết và t/h);

- LĐ Cục;

- Lưu: VT, VP.

TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quế Thanh

 

 

STT Đơn vị Mã số tài khoản Kho bạc
1 Chi cục Hải quan Sóng Thần 7111-2995144 KBNN Dĩ An
2 Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần 7111-2995145 KBNN Dĩ An
3 Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước 7111-2995149 KBNN Bến Cát
4 Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN 7111-2995150 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
5 Chi cục Hải quan KCN Việt Nam -Singapore 7111-2995147 KBNN Thuận An
6 Chi cục Hải quan CK Cảng Tổng Hợp Bình Dương 7111-2995490 KBNN tỉnh Bình Dương
7 Chi cục Kiểm tra sau thông quan 7111-2995151 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
8 Chi cục Hải quan KCN Việt Hương 7111-2995148 KBNN Thuận An
 • Công ty có một số nguyên phụ liệu sản xuất xuất khẩu tồn kho, Công ty muốn bán bằng hình thức xuất khẩu ra nước ngoài thì có phải chuyển mục đích sử dụng, nộp thuế không?

 • Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định, trường hợp này Công ty có được mở tờ khai theo loại hình nhập khẩu tại chỗ được không?

 • Công ty có vướng mắc: Mẫu 06 nộp thuế phế liệu, phế phẩm, doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng, phía Hải quan yêu cầu nộp thuế vào ngày tiếp nhận mẫu 06, một số Ngân hàng không chấp nhận số tiếp nhận mẫu 06 Hải quan cấp (do không phải là số tờ khai), do đó cty thường làm các thủ tục ứng tiền nộp không kịp, hay bị trễ hạn và bị phạt chậm nộp. Vì vậy cty muốn cho phép nộp tiền trong thời hạn 2-3 ngày có được không?

 • Công ty muốn hỏi hàng XK đi Mỹ, nhãn mác sản phẩm thì có thể đóng trên sản phẩm hay dán vào bao bì sản phẩm? công ty muốn được hướng dẫn thêm về việc gắn mã nước xuất khẩu

 • Bên công ty có lô hàng NK nguyên liệu từ Malaysia. Thông tin trên Bill và C/O thể hiện tên tàu xuất phát từ Malaysia và tàu chuyển tiếp. Nhưng khi về đến Việt Nam thì tàu chuyển tiếp bị thay đổi sang tàu khác. Như vậy thì C/O đó có được xem là hợp lệ hay không? (Bên hãng tàu Malaysia có gửi thông báo về việc thay đổi tên tàu).

 • Công ty mới đi vào hoạt động, chưa ổn định, do đó một mã hàng của Công ty sẽ phát sinh nhiều định mức do công ty lên định mức theo từng nhóm đơn hàng, vậy công ty có thực hiện điều chỉnh định mức được không?

 • Công ty mở tờ khai xuất khẩu, do sơ sót công ty đã khai nhầm đơn giá xuất khẩu, vậy công ty có được khai bổ sung không?

 • Kết quả kiểm tra sau thông quan (do Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện), lượng nguyên phụ liệu thực tế tại kho công ty cao hơn số lượng theo dõi của Hải quan, công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT và tiền phạt, làm thế nào để theo dõi tiếp các nguyên phụ liệu trên?

 • 1. Phí CIC có phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu hay không? 2. Tờ khai nhập 2018 nhưng nhập kho năm 2019 thì có phải đưa vào BCQT năm 2018 hay không? 3. Mã NPL giữa tờ khai hải quan và quản trị nhập kho có phải bắt buộc phải đồng nhất không? Hay chỉ cần có bản quy đổi mã. Vì mã NPL của kho quá nhiều nên gây khó khăn cho DN trong quá trình khai báo và theo dõi.

 • 1. Cột 7 mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC: Việc đưa tờ khai chuyển tiếp NPL của hợp đồng gia công vào cột 7 có bị trùng lắp số liệu không? 2. Trong quá trình gia công, sản xuất phần rác thải từ NPL có đươc trừ vào định mức hay không?

Doanh nghiệp có câu hỏi cần trả lời

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

LIÊN KẾT WEBSITE