BỘ THƯƠNG MẠI

-----------

Số: 3243/TC-TCHQ

V/v tăng cường phối hợp kiểm tra các hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 Đ tăng cường hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu và đảm bảo công tác pḥng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) có hiệu quả, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1/ Căn cứ quy định tại công văn 2246/YT-DP ngày 21/3/2003 của Bộ Y tế (công văn này Tổng cục Hải quan đă gửi Cục Hải quan các tỉnh thành phố theo đường fax ngày 26/3/2003, Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp với Cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu biên giới và các cơ quan hữu quan khác tại cửa khẩu cấp phát tờ khai kiểm dịch y tế đối với người nhập-xuất cảnh cùng với Tờ khai xuất-nhập cảnh Việt Nam (CHY2000) cho khách xuất-nhập cảnh tuỳ theo lưu luợng người xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu. Thông báo cho tất cả hành khách xuất cảnh, nhập cảnh khai và nộp tờ khai này cho Cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu xuất-nhập cảnh.

2/ Phối hợp với Cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu tuyên truyền, niêm yết công khai các thông báo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Ban chỉ đạo quốc gia pḥng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS) về t́nh h́nh dịch bệnh, cách pḥng chống bệnh dịch này.

3/ Cần áp dụng các biện pháp pḥng ngừa tối đa để tránh lây nhiễm căn bệnh viêm đường hô hấp cấp đối với các công chức Hải quan trực tiếp làm thủ tục cho hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, chú ư các đối tượng khách nhập cảnh đến từ vùng (quốc gia) đang có dịch bệnh theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ban chỉ đạo quốc gia pḥng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) được cập nhật hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên cơ sở số lượng công chức hải quan làm việc trực tiếp tại cửa khẩu để đề xuất nhu cầu kinh phí mua các trang thiết bị pḥng hộ, vật tư phục vụ pḥng chống dịch bệnh như: găng tay, khẩu trang chuyên dụng, quần áo bảo hộ, kính, mũ, ủng bảo hộ (nếu chưa được UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ Y tế cấp phát).

4/ Trong quá tŕnh giải quyết thủ tục hải quan cho hành khách xuất nhập cảnh, nếu phát hiện có trường hợp bị viêm đường hô hấp cấp th́ báo cáo ngay theo địa chỉ, số điện thoai sau:

- Văn pḥng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia pḥng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trực 24/24 giờ trong ngày: ĐT 04.8.462426, 8.456255, 8.462364.

- Tổng cục Hải quan (Vụ GSQL): ĐT 04.8.727716, số fax 04.8.725909

5/ Các tờ Báo của Ngành đưa nội dung công văn này đăng trên số gần nhất để thông tin cho cán bộ, công chức toàn ngành biết và áp dụng biện pháp pḥng ngừa cần thiết.

Quá tŕnh thực hiện văn bản này, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo gấp về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo kịp thời./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

Trương Chí Trung

(đă kư)