Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Cơ chế điều hành XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Các khoản phí và lệ phí  
Kiểm tra sau thông quan  
16809/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/11/2016

Có hiệu lực

10982/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2016

Có hiệu lực

68/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/07/2016

Có hiệu lực

6560/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2016

Có hiệu lực

6077/TCHQ-GSQL
Nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2016

Có hiệu lực

6006/TCHQ-GSQL
Khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2016

Có hiệu lực

5670/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2016

Có hiệu lực

5484/TCHQ-GSQL
Vướng mắc về khai báo hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2016

Chưa có hiệu lực

3912/TCHQ-GSQL
Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2016

Có hiệu lực

2646/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2016

Có hiệu lực

2027/BNN-BVTV
V/v miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2016

Có hiệu lực

1786/TCHQ-GSQL
V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2016

Có hiệu lực

1878/BTC-TCHQ
Hướng dẫn thủ tục hải quan phương tiện chứa hàng hoá có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí CO2 TN-TX quay vòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/02/2016

Có hiệu lực

597/TCHQ-GSQL
Thực hiện báo cáo quyết toán
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2016

Có hiệu lực

489/BCT-XNK
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hoá phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2016

Có hiệu lực

12010/TCHQ-GSQL
Thủ tục NK phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/12/2015

Có hiệu lực

18626/BTC - THCH
Thời hạn nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/12/2015

Có hiệu lực

11146/TCHQ-GSQL
Thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ TN&MT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2015

Có hiệu lực

4758/QĐ-BNN-TY
QĐ về việc ban hành bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2015

Có hiệu lực

184/2015/TT-BTC
TT Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2015

Có hiệu lực

23/2015/TT-BKHCN
Thông tư quy định việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2015

Có hiệu lực

10237/TCHQ-GSQL
Vướng mắc thực hiện TTHQ đối với hàng trang sức TNTX dự hội chợ, triển lãm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2015

Có hiệu lực

16120/BTC-TCHQ
Nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2015

Có hiệu lực

37/2015/TT-BCT
Thông tư Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2015

Có hiệu lực

10067/TCHQ-GSQL
Nhập khẩu hành lý, tài sản di chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2015

Có hiệu lực