Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Cơ chế điều hành XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Các khoản phí và lệ phí  
Kiểm tra sau thông quan  
731/HQBD-GSQL
Hướng dẫn thủ tục cấp C/O giáp lưng đối với hàng hóa gửi KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2018

Có hiệu lực

1841/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2018

Có hiệu lực

1586/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2018

Có hiệu lực

1682/TCHQ-VP
Đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Có hiệu lực

1636/TCHQ-TXNK
Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2018

Có hiệu lực

1612/TCHQ-TXNK
xử lý thuế đối với hàng hóa NK cung ứng cho HĐGC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1511/TCHQ-GSQL
Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2018

Có hiệu lực

309/XNK-CN
Xuất khẩu tại chỗ nguyên vật liệu sản xuất, gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2018

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

410/GSQL-GQ1
Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/02/2018

Có hiệu lực

7889/TCHQ-GSQL
Khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/12/2017

Có hiệu lực

7817/TCHQ-TXNK
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2017

Có hiệu lực

2956/TB-HQBD
Thông Báo v/v niêm yết Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2017

Có hiệu lực

7146/TCHQ-GSQL
Xử lý lỗi E0115 trên Hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

14475/BTC-TCHQ
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2017

Có hiệu lực

2601/GSQL-GQ1
Hồ sơ lâm sản xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2017

Có hiệu lực

5803/TCHQ-GSQL
Đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2017

Có hiệu lực

7778/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2017

Có hiệu lực

736/XNK-CN
Nhập khẩu rượu phục vụ hoạt động triển lãm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/06/2017

Có hiệu lực

52/2017/TT-BTC
THÔNG TƯ 52/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 120/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT, NHẬP CẢNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

5596/BTC-TCHQ
Thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các Khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/04/2017

Có hiệu lực

16809/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/11/2016

Có hiệu lực

10982/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2016

Có hiệu lực

68/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/07/2016

Có hiệu lực