TỔNG CỤC HẢI QUAN
797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

8168/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2017

Có hiệu lực

8127/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK bị tiêu hủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2017

Có hiệu lực

7817/TCHQ-TXNK
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2017

Có hiệu lực

7143/TCHQ-GSQL
Vướng mắc thời điểm nộp C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

4846/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2017

Có hiệu lực

2228/QĐ-TCHQ
QĐ V/v ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2017

Có hiệu lực

47/TCHQ-TXNK
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/01/2017

Hết hiệu lực

10982/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2016

Có hiệu lực

8887/TB-TCHQ
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2016

Có hiệu lực

8600/TCHQ-TXNK
Áp dụng thuế suất thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/09/2016

Có hiệu lực

6560/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2016

Có hiệu lực

6077/TCHQ-GSQL
Nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2016

Có hiệu lực

6006/TCHQ-GSQL
Khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2016

Có hiệu lực

5670/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2016

Có hiệu lực

5484/TCHQ-GSQL
Vướng mắc về khai báo hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2016

Có hiệu lực

5342/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng Tăng đơ, Ma ní
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2016

Có hiệu lực

5268/TCHQ-TXNK
Phân loại đầu nối điện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2016

Có hiệu lực

1533/QĐ-TCHQ
Ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2016

Có hiệu lực

3912/TCHQ-GSQL
Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2016

Có hiệu lực

3863/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2016

Có hiệu lực

2646/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2016

Có hiệu lực

1786/TCHQ-GSQL
V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2016

Có hiệu lực

180/HVTC-TCHQ
V/v khóa đào tạo lập báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/03/2016

Có hiệu lực

349/QĐ-TCHQ
Quyết định về ban hành kế hoạch tăng cường công tác hỗ trợ DN, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/03/2016

Có hiệu lực