TỔNG CỤC HẢI QUAN
47/TCHQ-TXNK
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/01/2017

Có hiệu lực

10982/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2016

Có hiệu lực

8887/TB-TCHQ
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2016

Có hiệu lực

8600/TCHQ-TXNK
Áp dụng thuế suất thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/09/2016

Có hiệu lực

6560/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2016

Có hiệu lực

6077/TCHQ-GSQL
Nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2016

Có hiệu lực

6006/TCHQ-GSQL
Khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2016

Có hiệu lực

5670/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2016

Có hiệu lực

5484/TCHQ-GSQL
Vướng mắc về khai báo hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2016

Chưa có hiệu lực

5342/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng Tăng đơ, Ma ní
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2016

Có hiệu lực

5268/TCHQ-TXNK
Phân loại đầu nối điện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2016

Có hiệu lực

1533/QĐ-TCHQ
Ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2016

Có hiệu lực

3912/TCHQ-GSQL
Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2016

Có hiệu lực

3863/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2016

Có hiệu lực

2646/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2016

Có hiệu lực

1786/TCHQ-GSQL
V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2016

Có hiệu lực

180/HVTC-TCHQ
V/v khóa đào tạo lập báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/03/2016

Có hiệu lực

349/QĐ-TCHQ
Quyết định về ban hành kế hoạch tăng cường công tác hỗ trợ DN, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/03/2016

Có hiệu lực

139/HVTC-TCHQ
Mở khóa đào tạo lập báo cáo quyết toán theo TT 38/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/02/2016

Có hiệu lực

597/TCHQ-GSQL
Thực hiện báo cáo quyết toán
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2016

Có hiệu lực

07/TB-HĐNVKHQ
TB thay đổi địa điểm tổ chức thi tại Tp. HCM và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai HQ năm 2015
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/12/2015

Có hiệu lực

12010/TCHQ-GSQL
Thủ tục NK phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/12/2015

Có hiệu lực

11867/TCHQ-TXNK
Thông báo các NHTM đã ký Thoả thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/12/2015

Có hiệu lực

02/TB-HĐNVKHQ
TB địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai HQ năm 2015
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/12/2015

Có hiệu lực

11246/TCHQ-TTr
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2015

Có hiệu lực