CHÍNH PHỦ
134/2016/NĐCP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

122/2016/NĐ-CP
Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

68/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/07/2016

Có hiệu lực

31/2015/QĐ -TTG
QĐ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2015

Có hiệu lực

08/2015/NĐ-CP
NĐ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát HQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2015

Có hiệu lực

3578/VPCP-KTTH
V/v một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2014

Có hiệu lực

187/2013/NĐ-CP
Nghị định thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2013

Có hiệu lực

70/2013/QĐ-TTg
Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/11/2013

Có hiệu lực

133/2013/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2013

Có hiệu lực

127/2013/NĐ-CP
Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2013

Có hiệu lực

119/2013/NĐ-CP
Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2013

Có hiệu lực

114/2013/NĐ-CP
Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/10/2013

Có hiệu lực

24/2013/QĐ-TTg
Quyết định 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/05/2013

Có hiệu lực

11/2013/QĐ-TTg
Cấm xuất, nhập khẩu, mua bán mẫu vật động vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2013

Có hiệu lực

03/2013/QĐ-TTg
Sửa đổi quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2013

Có hiệu lực

08/2013/NĐ-CP
Nghị định 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2013

Có hiệu lực

87/2012/NĐ-CP
Hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/10/2012

Có hiệu lực

1413/QĐ-TTg
Nâng cấp cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2012

Có hiệu lực

69/2012/NĐ-CP
Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/09/2012

Có hiệu lực

23/CT-TTg
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2012 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/09/2012

Có hiệu lực

65/2012/NĐ-CP
Nghị định 65/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/09/2012

Có hiệu lực

60/2012/NĐ-CP
Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2012

Có hiệu lực

34/NQ-CP
Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/07/2012

Có hiệu lực

54/2012/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2012

Có hiệu lực

38/2012/NĐ-CP
Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/04/2012

Có hiệu lực