CHÍNH PHỦ
Nghị định 119/2017/NĐ-CP
Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/11/2017

Có hiệu lực

113/2017/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2017

Có hiệu lực

15/2017/QĐ-TTg
Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2017

Có hiệu lực

41/2017/NĐ-CP
Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2017

Có hiệu lực

23/2017/NĐ-CP
NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2017

Có hiệu lực

26/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/09/2016

Có hiệu lực

129/2016/NĐ-CP
quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

129/2016/NĐ-CP
quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

134/2016/NĐCP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

122/2016/NĐ-CP
Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2016

Có hiệu lực

68/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/07/2016

Có hiệu lực

31/2015/QĐ -TTG
QĐ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2015

Có hiệu lực

08/2015/NĐ-CP
NĐ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát HQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2015

Có hiệu lực

04/2014/TT-TTCP
Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/09/2014

Có hiệu lực

3578/VPCP-KTTH
V/v một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2014

Có hiệu lực

187/2013/NĐ-CP
Nghị định thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2013

Có hiệu lực

70/2013/QĐ-TTg
Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/11/2013

Có hiệu lực

133/2013/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2013

Có hiệu lực

127/2013/NĐ-CP
Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2013

Có hiệu lực

119/2013/NĐ-CP
Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2013

Có hiệu lực

114/2013/NĐ-CP
Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/10/2013

Có hiệu lực

78/2013/NĐ-CP
Nghị định về minh bạch tài sản thu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2013

Có hiệu lực

59/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2013

Có hiệu lực

24/2013/QĐ-TTg
Quyết định 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/05/2013

Có hiệu lực

11/2013/QĐ-TTg
Cấm xuất, nhập khẩu, mua bán mẫu vật động vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2013

Có hiệu lực