CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với TCHQ
Số hiệu 47/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 04/01/2017
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 04/01/2017
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực