CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của TCHQ
Số hiệu 1533/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 27/05/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 27/05/2016
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Nguyễn Công Bình

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực