CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v sử dụng hóa đơn
Số hiệu 16809/BTC-TCT Ngày ban hành 25/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 25/11/2016
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực