CHI TIẾT VĂN BẢN
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển
Số hiệu 10982/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 21/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/11/2016
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

PTCT Vũ Ngọc Anh

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực