CHI TIẾT VĂN BẢN
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Số hiệu 8887/TB-TCHQ Ngày ban hành 16/09/2016
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 16/09/2016
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực