CHI TIẾT VĂN BẢN
Thời điểm nộp C/O
Số hiệu 12802/BTC-TCHQ Ngày ban hành 14/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 14/09/2016
Lĩnh vực

Xuất xứ hàng hóa (C/O)

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực