CHI TIẾT VĂN BẢN
Áp dụng thuế suất thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
Số hiệu 8600/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 07/09/2016
Loại văn bản Biên bản Ngày hiệu lực 07/09/2016
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Nguyễn Dương Thái

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực