CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 134/2016/NĐCP Ngày ban hành 01/09/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 01/09/2016
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực