CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v khóa đào tạo lập báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC
Số hiệu 180/HVTC-TCHQ Ngày ban hành 07/03/2016
Loại văn bản Ngày hiệu lực 07/03/2016
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực