CHI TIẾT VĂN BẢN
TB thay đổi địa điểm tổ chức thi tại Tp. HCM và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai HQ năm 2015
Số hiệu 07/TB-HĐNVKHQ Ngày ban hành 29/12/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 29/12/2015
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực