THÔNG BÁO Danh sách Lãnh đạo, CBCC phụ trách, tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại các Chi cục trực thuộc Cục HQBD

THÔNG BÁO

Danh sách Lãnh đạo, CBCC phụ trách, tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại các Chi cục trực thuộc Cục HQBD

                                       

 

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 275/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 2992/KH-HQBD ngày 22/12/2016 về việc triển khai thủ tục hành chính công bằng phương thức điện tử.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo danh sách Lãnh đạo, CBCC phụ trách, tiếp nhận, xử lý dịch vụ công trực tuyến tại các Chi cục trực thuộc Cục HQBD để cộng đồng doanh nghiệp biết, liên hệ khi có vướng mắc về các thủ tục hành chính công trực tuyến:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Đơn vị

1

Huỳnh Kim Ngọc

Chi cục trưởng

0913950424

Chi cục HQ KCN Việt Hương

2

Nguyễn Ngọc Một

Phó chi cục trưởng

0918229989

3

Lê Thành Nghĩa

Phó đội trưởng

0913598897

4

Liễu Thị Ngọc Hương

Công chức

0919251263

5

Huỳnh Kim Hoa

Công chức

0902933338

6

Dương Quốc Giang

Công chức

0986526576

7

Chu Minh Thế

Công chức

0923090099

8

Nguyễn Duy Quang

Công chức

0977662244

9

Nguyễn Thị Hương

Công chức

0907484487

10

Trần Thị Mai Hương

Công chức

0978066071

11

Nguyễn Thanh Thùy Dung

Công chức

0976046685

12

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Công chức

0908402787

13

Lê Hữu Lộc

Phó chi cục trưởng

0918598789

Chi cục HQ KCN Sóng thần

14

Nguyễn Thị Tú Phương

Phó đội trưởng

0937397397

15

Huỳnh Thanh Nhã

Phó đội trưởng

0125555379

16

Nguyễn Thanh Tùng

Công chức

0907212122

17

Lê Nguyễn Quang

Công chức

0989699770

18

Ngô Thiên Ấn

Công chức

0908041207

19

Nguyễn Duy Tân

Công chức

0908435733

20

Cao Thiện Minh

Phó chi cục trưởng

0913860595

Chi cục HQ ICD Sóng thần

21

Nguyễn Thị Hoài Nam

Công chức

0987241251

22

Đoàn Tấn Đức

Phó chi cục trưởng

0909652266

 

Chi cục HQ

Mỹ Phước

23

Nguyễn Thị Hồng Lam

Phó chi cục trưởng

0918278456

 

24

Đỗ Quyết Chiến

Phó Đội Trưởng

0983011219

 

25

Bùi Thị Liên

Công chức

0918075751

26

Nguyễn Thị Thủy

Công chức

0908940664

27

Phạm Ngọc Oanh

Công chức

 

28

Hoàng Văn Hợp

Công chức

0906275893

29

Hoàng Thị Bích Thủy

Công chức

0918597686

30

Tô Thị Hồng Vân

Công chức

0919315089

31

Đỗ Ngọc Châu

Công chức

0989101929

32

Hồ Thành

Phó chi cục trưởng

0913949998

Đội TTHQ Tân Định

33

Phạm Hoàng Vân

Công chức

0918343399

34

Nguyễn Quốc Bảo

Công chức

0947085785

35

Lương Minh Ngọc

Công chức

0934244666

36

Huỳnh Trịnh Thanh

Phó chi cục trưởng

0913720207

 

Chi cục HQ Thủ Dầu Một

37

Nguyễn Thanh Hoàng Yến

Phó Đội Trưởng

0989235468

38

Hà Mạnh Phú

Công chức

0912881062

39

Lê Thị Mai

Công chức

0936757899

40

Nguyễn Thảo Tâm

Công chức

01696782678

41

Trần Thị Tuyết Hậu

Công chức

0984872873

42

Nguyễn Minh Trí

Công chức

0918748748

43

Ngô Quang Ngọc

Công chức

0985567817

44

Hồ Văn Dương

Phó Chi cục Trưởng

0913860507

Chi cục HQ Cảng Tổng hợp

45

Nguyễn Xuân Huy

Phó Đội Trưởng

0903930390

46

Đặng Minh Mẫn

Công chức

0918046000

47

Nguyễn Hữu Nghiệp

Công chức

0997465975

48

Nguyễn Trọng Hiền

Công chức

0965869955

49

Phạm Gia Thịnh

Công chức

0903621994

50

Nguyễn Toàn Định

Công chức

0907065616

51

Đào Minh Tuyến

Công chức

0988062679

52

Mai Xuân Thắng

Công chức

0936139179

53

Nguyễn Trọng Dũng

Công chức

0984744633

54

Nguyễn Xuân Huy

Phó Đội Trưởng

0903930390

55

Đặng Minh Mẫn

Công chức

0918046000

56

Nguyễn Hữu Nghiệp

Công chức

0997465975

57

Nguyễn Văn Tựu

Chi cục trưởng

0944033544

Chi cục HQ KCN VSIP

58

Dương Đình Nguyên Phước

Phó Chi cục Trưởng

0913950555

59

Nguyễn Phương Thắng

Phó Đội Trưởng

0939798866

60

Nguyễn Mạnh Vũ

Phó Đội Trưởng

0903945492

61

Nguyễn Ngọc Diễm

Công chức

0915749969

62

Đào Thị Nha Trang

Công chức

0985557675

63

Dương Thị Thu Phương

Công chức

0984924524

64

Lê Xuân Anh

Công chức

01269962999

65

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Công chức

0918945455

66

Nguyễn Văn Ngôn

Chi cục trưởng

0913143595

Chi cục HQ NKCN

67

 Nguyễn Đồng Tiến

Phó Chi cục Trưởng

0918450171

68

Ngô Thanh Hà

Phó Chi cục Trưởng

0918089088

69

Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chi cục Trưởng

0918971999

70

Phan Nhật Nam

Phó Đội Trưởng

0985585518

71

 Nguyễn Ngọc Sáng

Phó Đội Trưởng

0903160454

72

 Nguyễn Tiến Dũng

Công chức

0932590048

73

Nguyễn Văn Liêm

Công chức

0988419567

74

 Trần Văn Anh

Công chức

0915670868

Trân trọng./.

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE