Danh sách công chức chuyên trách quản lý Doanh nghiệp ưu tiên

Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu của doanh nghiệp;Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp un tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC;
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo danh sách công chức chuyên trách trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan, giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp ưu tiên như sau: 

 STT

Họ và tên

Đơn vị

    Điện thoại

  1

  Trình Chí Tâm

  Công chức Chi cục KTSTQ

  0918125590

  2

  Đoàn Ngọc Phương Uyên

  Công chức Chi cục ICD Sóng Thân

  0903358452

  3

  Bùi Thị Liên

  Công chức Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

  0918075751

  4

  Phan Trung Dũng

  Công chức Chi cục HQ QL Hàng XNK NKCN

  0913767080

  5

  Nguyễn Thanh Ngọc Hà

  Công chức Chi cục HQ KCN VSIP

  0903395509

  6

  Hồ Đức Kỳ

  Công chức Chi cục HQ KCN Sóng Thân

  0943089855

  7

  Nguyễn Duy Quang

  Công chức Chi cục HQ KCN Việt Hương

  0977662244

  8

  Nguyễn Xuân Huy

  Công chức Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng TH

  0903930390

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xin thông báo để các Doanh nghiệp biết, liên hệ công tác.
Trân trọng./.

 

LIÊN KẾT WEBSITE