CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Nhập từ khóa:
STT Ngày trả lời Danh sách câu hỏi
1 11/12/2017

Công ty có nhập khẩu 1 số motor về để làm linh kiện thay thế thì theo quy định có phải xin xác nhận hiệu suất năng lượng tối thiểu hay không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
2 11/12/2017

Câu hỏi 6 (Công ty TNHH II-VI): Công ty xin hỏi Bảng kê định mức và theo dõi định mức tại công ty có phải lưu bản giấy và ký tên đóng dấu xác nhận hay không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
3 11/12/2017

Công ty xin được làm rõ hơn phương án xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
4 11/12/2017

Công ty là doanh nghiệp chế xuất, thường xuyên mua hóa chất trong nước, nếu mặt hàng hóa chất thuộc Danh mục tiền chất thì có phải xuất trình giấy phép tiền chất hay không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
5 27/11/2017

Phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công không có giá trị thương mại công ty ký hợp đồng đổ rác hàng ngày. Vậy trường hợp này công ty có phải thông báo cơ quan hải quan không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
6 27/11/2017

Công ty gia công ngành hàng may mặc, đến nay đã thực hiện nhiều hợp đồng, một lượng nguyên liệu vải chính của các hợp đồng cũ chuyển sang đến nay đã mục không còn giá trị sử dụng và giá trị thương mại. Công ty đề nghị Chi cục Hải quan hướng dẫn để xử lý số nguyên liệu này theo đúng quy định.

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
7 27/11/2017

Công ty mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu vải hiện nay Công ty đang khai đơn vị tính là m2 nhưng để thống nhất đơn vị tính với kế toán đang theo dõi, công ty có thể khai đơn vị tính là yard hay không và khai chung cho tất cả các khổ vải được không? Hiện nay thành phẩm của Công ty sản xuất ra có rất nhiều size và số lượng mỗi Size cũng lớn vậy công ty có thể xây dựng định mức trung bình được không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
8 27/11/2017

Công ty nhập khẩu hàng hóa theo giá FOB, có phát sinh phí CIC vậy công ty có cộng khoảng chi phí này vào trị giá tính thuế hay không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
9 27/11/2017

Công ty thực hiện loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu, trong năm doanh nghiệp có phát sinh trường hợp sau: - Tái xuất nguyên liệu ra nước ngoài. - Thành phẩm nhập kho sau đó đến ngày xuất kho để xuất khẩu phát hiện bị hư hỏng không xuất khẩu được phải đưa vào sản xuất để sửa chữa, sau khi sửa chữa lại nhập vào kho thành phẩm. Vậy các trường hợp trên khi báo cáo quyết toán công ty có đưa vào báo cáo trên mẫu 15/BCQT/GSQL.

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
10 27/11/2017

Trong quá trình sản xuất công ty phát sinh trường hợp cùng một mã hàng, hai thời điểm sản xuất khác nhau có tỷ lệ hao hụt khác nhau vậy có được cơ quan hải quan chấp nhận không?

Xem câu trả lời
Ẩn câu trả lời
LIÊN KẾT WEBSITE