VĂN BẢN
THÔNG TIN
Loại Mua vào Giao dịch Bán ra
AUD 16996.74 17099.34 17251.87
CAD 17384.38 17542.26 17769.68
CHF 22614.71 22774.13 23069.38
DKK 0 3529.64 3640.35
EUR 26496.91 26576.64 26818.83
GBP 29895.67 30106.41 30374.97
HKD 2867.41 2887.62 2930.91
INR 0 351.78 365.59
JPY 197.27 199.26 201.03
KRW 19.15 20.16 21.42
KWD 0 75040.38 77986.23
MYR 0 5533.25 5604.99
NOK 0 2682.53 2766.67
RUB 0 382.27 425.96
SAR 0 6040.93 6278.08
SEK 0 2665.01 2732.15
SGD 16590.69 16707.64 16890.43
THB 682.88 682.88 711.37
USD 22675 22675 22745
(Từ ngày 11/12/2017 Đến ngày 17/12/2017 )

LỊCH LÀM VIỆC

của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Tuần thứ 51 (từ 11/12/2017 đến 15/12/2017)

 

Thứ Hai (11/12/2017):

1.     Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT trực Ban (cả tuần).

2.     Đ/c Dương Hồng Hạnh - PCT dự tập huấn Thông tư 65/2017/TT-BTC.

-       Thời gian: 08h00

-       Địa điểm: Hội trường - Lầu 7

-       Thành phần: theo Tờ trình số 124/ TTr -TXNK ngày 31/10/2017.

3.     Đ/c Dương Hồng Hạnh - PCT dự chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên Chi bộ Chi cục HQ Cảng TH năm 2017.

-         Thởi gian: 09h30

-         Địa điểm: Chi cục HQ Cảng TH.

4.     Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng dự chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên Chi bộ 1.

-         Thời gian: 08h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1.

5.     Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT dự chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên Chi bộ 3.

-         Thời gian: 14h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 2

-         Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3.

Thứ Ba (12/12/2017):

1.     Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT dự chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Chi bộ Chi cục HQ NKCN năm 2017.

-         Thời gian: 08h00

-         Địa điểm: Chi cục HQ NKCN.

2.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng họp định hướng NVTT năm 2018 của Chi cục KTSTQ.

-         Thời gian: 14h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Chi cục KTSTQ.

3.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng và Đ/c Dương Hồng Hạnh - PCT họp định hướng NVTT năm 2018 của Đội Kiểm soát.

-         Thời gian: 15h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Đội Kiểm soát.

4.  Đ/c Dương Hồng Hạnh - PCT dự Lễ kết nạp Đảng và dự chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên Chi bộ 2.

-         Thời gian: 13h30

-         Đia điểm: Phòng họp lầu 2

-         Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2.

5.  Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT dự Lễ trao giải Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017.

-         Thời gian: 16h00

-         Địa điểm: Hội trường Đài PT&TH Bình Dương (Số 46, ĐL Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. TDM, Bình Dương).

Thứ (13/12/2017):

1.  Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT trực tiếp dân.

2.  Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT dự chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Chi bộ Chi cục HQ KCN Mỹ Phước năm 2017.

-         Thời gian: 07h30

-         Địa điểm: Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

-         Thành phần: Lãnh đạo P. TCCB-TTr.

3.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng và Đ/c Lê Văn Danh - PCT  họp định hướng NVTT năm 2018 của Phòng TV-QT.

-         Thời gian: 08h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Phòng TV-QT.

4.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng và Đ/c Lê Văn Danh - PCT họp định hướng NVTT năm 2018 của Phòng QLRR.

-         Thời gian: 09h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Phòng QLRR

5.  Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT dự Lễ trao nhà Chữ thập đỏ.

-       Thời gian: 09h30

-       Địa điểm: Ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

-         Thành phần: Lãnh đạo: Chi cục HQ KCN Mỹ Phước, Văn phòng; Công đoàn cơ sở.

6.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng và Đ/c Dương Hồng Hạnh - PCT họp định hướng NVTT năm 2018 của Phòng Thuế XNK.

-         Thời gian: 14h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Phòng Thuế XNK.

7.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng và Đ/c Nguyễn Trường Giang - PCT họp định hướng NVTT năm 2018 của Phòng GSQL.+++

-         Thời gian: 15h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Phòng GSQL.

Thứ Năm (14/12/2017):

1.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng dự họp về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, ngân sách Trung ương năm 2017.

-         Thời gian 08h30

-         Địa điểm: UBND tỉnh Bình Dương.

2.  Đ/c Nguyễn Trường Giang – PCT dự Hội nghị sơ kết chính quyền thân thiện, công sở thân thiện năm 2016-2017.

-         Thời gian: 08h00

-         Địa điểm:Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.

3.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng và Đ/c Lê Văn Danh - PCT dự Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH Điện tử Foster.

-         Thời gian: 17h30

-         Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Khách sạn The Mira (Số 555B ĐL Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. TDM, Bình Dương).

Thứ Sáu (15/12/2017):

1.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng chủ trì họp giao ban rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác trong tuần.

-         Thời gian: 07h30

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-       Thành phần: BLĐ Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

2.  Ban Lãnh đạo Cục họp kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ Lãnh đạo Cục HQ Bình Dương năm 2017.

-         Thời gian: 10h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công.

3.  Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng họp định hướng NVTT năm 2018 của Phòng TCCB-TTr.

-         Thời gian: 14h00

-         Địa điểm: Phòng họp lầu 6

-         Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Phòng TCCB-TTr./.

STT Đơn vị Mã số tài khoản Kho bạc
1 Chi cục Hải quan Sóng Thần 7111-2995144 KBNN Dĩ An
2 Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần 7111-2995145 KBNN Dĩ An
3 Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước 7111-2995149 KBNN Bến Cát
4 Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN 7111-2995150 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
5 Chi cục Hải quan KCN Việt Nam -Singapore 7111-2995147 KBNN Thuận An
6 Chi cục Hải quan CK Cảng Tổng Hợp Bình Dương 7111-2995490 KBNN tỉnh Bình Dương
7 Chi cục Kiểm tra sau thông quan 7111-2995151 Phòng giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
8 Chi cục Hải quan KCN Việt Hương 7111-2995148 KBNN Thuận An
  • Công ty có nhập khẩu 1 số motor về để làm linh kiện thay thế thì theo quy định có phải xin xác nhận hiệu suất năng lượng tối thiểu hay không?

  • Câu hỏi 6 (Công ty TNHH II-VI): Công ty xin hỏi Bảng kê định mức và theo dõi định mức tại công ty có phải lưu bản giấy và ký tên đóng dấu xác nhận hay không?

  • Công ty xin được làm rõ hơn phương án xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm?

  • Công ty là doanh nghiệp chế xuất, thường xuyên mua hóa chất trong nước, nếu mặt hàng hóa chất thuộc Danh mục tiền chất thì có phải xuất trình giấy phép tiền chất hay không?

  • Phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công không có giá trị thương mại công ty ký hợp đồng đổ rác hàng ngày. Vậy trường hợp này công ty có phải thông báo cơ quan hải quan không?

  • Công ty gia công ngành hàng may mặc, đến nay đã thực hiện nhiều hợp đồng, một lượng nguyên liệu vải chính của các hợp đồng cũ chuyển sang đến nay đã mục không còn giá trị sử dụng và giá trị thương mại. Công ty đề nghị Chi cục Hải quan hướng dẫn để xử lý số nguyên liệu này theo đúng quy định.

  • Công ty mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu vải hiện nay Công ty đang khai đơn vị tính là m2 nhưng để thống nhất đơn vị tính với kế toán đang theo dõi, công ty có thể khai đơn vị tính là yard hay không và khai chung cho tất cả các khổ vải được không? Hiện nay thành phẩm của Công ty sản xuất ra có rất nhiều size và số lượng mỗi Size cũng lớn vậy công ty có thể xây dựng định mức trung bình được không?

  • Công ty nhập khẩu hàng hóa theo giá FOB, có phát sinh phí CIC vậy công ty có cộng khoảng chi phí này vào trị giá tính thuế hay không?

  • Công ty thực hiện loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu, trong năm doanh nghiệp có phát sinh trường hợp sau: - Tái xuất nguyên liệu ra nước ngoài. - Thành phẩm nhập kho sau đó đến ngày xuất kho để xuất khẩu phát hiện bị hư hỏng không xuất khẩu được phải đưa vào sản xuất để sửa chữa, sau khi sửa chữa lại nhập vào kho thành phẩm. Vậy các trường hợp trên khi báo cáo quyết toán công ty có đưa vào báo cáo trên mẫu 15/BCQT/GSQL.

  • Trong quá trình sản xuất công ty phát sinh trường hợp cùng một mã hàng, hai thời điểm sản xuất khác nhau có tỷ lệ hao hụt khác nhau vậy có được cơ quan hải quan chấp nhận không?

Doanh nghiệp có câu hỏi cần trả lời

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

LIÊN KẾT WEBSITE